x
x

Primjeri kolaborativne prakse: PLIVA – liječnici – ljekarnici

  dr. sc. Ivana Klinar, dr.med.

  05.06.2014.

Kvalitetna kontinuirana edukacija svih sudionika u zdravstvu kao i ljekarnika, postala je imperativ zbog velikog broja novih spoznaja iz raznih područja biomedicine i pružanja sve kvalitetnije zdravstvene skrbi u čijem je središtu pacijent.

Primjeri kolaborativne prakse: PLIVA – liječnici – ljekarnici

Pronalaženje najboljeg odgovora na postavljeno kliničko pitanje predstavlja i pred liječnike i pred ljekarnike nove zahtjeve za snalaženjem u velikom broju dostupnih informacija od kojih je najveći dio dostupan putem interneta. Brz i jednostavan pristup pouzdanim i provjerenim kliničkim informacijama ljekarnicima je važan za donošenje ispravnih odluka oko savjetovanja pojedinog bolesnika, osobito u svjetlu današnjeg trenda - personalizirane medicine kao i ljekarničke skrbi. Međutim, od presudne je važnosti i kvalitetna komunikacija svih sudionika u zdravstvu. Osim virtualne komunikacije koju PLIVA omogućuje svim zdravstvenim radnicima od 2001. godine, priključili smo se i interdisciplinarnim tečajevima za liječnike i ljekarnike: "Kako liječnik i ljekarnik suradnjom mogu unaprijediti skrb za svog pacijenta". Tečaj je bio namijenjen isključivo liječnicima obiteljske medicine i ljekarnicima zaposlenim u praksi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Upitnik o zadovoljstvu tečajem kolaborativna skrb ispunilo je 510 polaznika, prosječne dobi 41 godinu, 67% ljekarnika i to 22% iz Zagreba, 15% iz Splita, 11% iz Dubrovnika, 10 % iz Osijeka i Rijeke te ostatak iz Varaždina, Čakovca, Slavonskog Broda i Bjelovara. Na skali od 1- do 5 ocijenjena je korisnost tečaja (4,5 ± 0,7) zanimljivost (4,6 ± 0,6) radionice (4,6 ± 0,6) , predavači i moderatori na radionicama (4,8 ± 0,5) te primjenjivost u svakidašnjoj praksi (3,9 ± 0,9). Polaznici tečaja su ocijenili i PLIVAmed.net portal s prosječnom ocjenom 4,6 ± 0,5. U okviru slobodnih odgovora o tečaju i portalu www.plivamed.net sudionici su dali smjernice za buduće tečajeve i interdisciplinarnu suradnju liječnika, ljekarnika i PLIVE.

Predavanje održano na Savjetovanju farmaceuta, Osijek, svibanj 2014.