x
x

Uzročnik multiple skleroze skriva se u cijevnoj flori?

  Klara Čičić, dr. med.

  06.05.2014.

Znanstvenici iz Bostona uspoređivali su mikrobiološku floru iz gastrointestinalnog sustava pacijenata oboljelih od multiple skleroze (MS) sa zdravim kontrolama te su našli razliku u količini određenih vrsta bakterija.

Uzročnik multiple skleroze skriva se u cijevnoj flori?
Autori istraživanja ponovit će eksperiment na većem uzorku ne bi li dokazali utjecaj mikrobiološkog sastava crijeva na razvoj ove autoimune bolesti.

Pacijenti s MS imali su znatno više arheja (P < .00001).

Arheje ili prabakterije razlikuju se od bakterija i eukariota. To su jednostanični organizmi s jednostrukom membranom i DNK. U ljudskim crijevima najčešća arheja je Methanobrevibacter smithii koja čini 10% svih anaeroba.

Membrane M. smithii su vrlo imunogene te mogu inducirati lokalni i sistemni upalni odgovor u domaćinu.

Nađeno je također da osobe koje imaju mnogo Metanobrevibaktera imaju znatno lošiji klinički tijek bolesti (1.85 vs 1.1; P = 0.036) u usporedbi s ostalim oboljelima.

Iz studije su isključeni pacijenti koji su nedavno uzimali antibiotike, probiotike, koji su imali gastroenteritis ili upalnu bolest crijeva, reumatoidni artritis ili operaciju crijeva. Nije bilo značajnih razlika u načinu prehrane između grupa.

Autori istraživanja ponovit će eksperiment na većem uzorku ne bi li dokazali utjecaj  mikrobiološkog sastava crijeva na razvoj ove autoimune bolesti. Studija je predstavljena na godišnjem susretu Američke Neurološke Akademije.

Multipla skleroza je upalna autoimuna demijelinizacijeska bolest sredošnjeg živčanog sustava. Uzrok multiple skleroze nije poznat, smatra se da je multifaktorijalan. Od čimbenika okoline najčešće se spominju infekcije virusima, manjak vitamina D, pušenje te molekularna mimikrija. 

VEZANI SADRŽAJ > <