x
x

Vitamin D za prevenciju multiple skleroze?

  Klara Čičić, dr. med.

  17.10.2013.

Na Kongresu Europskog odbora za liječenje i istraživanje multiple skleroze (MS) održanog u Kopenhagenu raspravljalo se o tome treba li vitamin D uvesti kao univerzalan nadomjestak prehrani na temelju dostupnih rezultata studija.

Vitamin D za prevenciju multiple skleroze?
Vitamin D je nedvojbeno jedan od okolišnih faktora koji igraju ulogu u patofiziologiji multiple skleroze. Podaci ukazuju na jednaku važnost vitamina D kojeg dobivamo preko sunca i onog kojeg dobivamo kroz hranu.

Profesor Ebers sa Sveučilišta u Oxfordu  smatra da bi vitamin D trebalo uzimati kao dodatak prehrani na razini populacije te da je to bolja strategija od individualnog mjerenja razine vitamina D u organizmu ili od educiranja javnosti o pravilnoj prehrani. "Rizici univerzalne primjene su vrlo maleni, a korist još nije jednoznačno utvrđena, no dosadašnje studije podupiru blagotvornost vitamina D. On je vrlo jeftin, a troškovi liječenja MS su ogromni.", rekao je.

Profesor ističe kako američki Medicinski institut preporuča uzimanje 4000 IU/dan, a SAD imaju manje MS od sjeverne Europe. Na glavnu zamjerku o toksičnosti vitamina D u vidu renalne insuficijencije, profesor Ebers odgovara kako on ima šire granice sigurnosti od vode i da nema nikakvih nuspojava ako se uzima i do 4000 IU/dan.

Vitamin D nedvojbeno je jedan od okolišnih faktora koji igraju ulogu u patofiziologiji MS. Podaci ukazuju na jednaku važnost vitamina D kojeg dobivamo preko sunca i onog kojeg dobivamo kroz hranu.

Dr. Ascherio sa Sveučilišta u Harvardu protiv je univerzalne primjene vitamina D. Smatra kako je nedovoljno dokaza koji potvrđuju dugotrajnu sigurnost primjene. Istaknuo je kako je nadomjestak vitamina D ipak potreban u individualnim slučajevima deficijencije vitamina D.

Potrebne su još brojne studije koje bi odgovorile na ovo važno pitanje, no dr. Montalban iz Centra za MS u Kataloniji naglašava kako je velik problem randomiziranih kliničkih studija što mnogo pacijenata-kontrola uzimaju vitamin D izvan studije te je rizik lažno negativnih rezultata velik.

29th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). Charcot Symposium. Presented October 2, 2013

VEZANI SADRŽAJ > <