x
x

Bol u bolesnika s demijelinizirajućim progresivnim bolestima

  13.05.2014.

Demijelinizacijske bolesti središnjega živčanog sustava karakterizirane su oštećenjem mijelinske ovojnice različitih uzroka od kojih su najčešće upalne autoimune bolesti. Najčešća demijelinizacijska bolest SŽS-a je multipla skleroza (MS).

Bol u bolesnika s demijelinizirajućim progresivnim bolestima

Neuropatsku bol definiranu kao stanje koje je uzrokovano primarnim oštećenjem ili disfunkcijom živčanog sustava ima 80 % oboljelih s MS-om. Bol je lokalizirana u području promijenjenog senzibiliteta, a zona boli je uvijek manja od zone promijenjenog osjeta. Najčešće se doživljava kao pekuća bol, no može biti probadajuća, režuća, trgajuća, bodeća i drugo. Može biti spontana ili evocirana bolnim ili nebolnim podražajima.

Lijekovi prvog izbora u različitim neuropatskim bolnim stanjima pa tako i u multiploj sklerozi su triciklički antidepresivi, gabapentin i pregabalin, karbamazepin i okskarbazepin. Lijek drugog izbora je tramadol.

Nevenka Vinter-Repalust

VEZANI SADRŽAJ > <