x
x

Utjecaj alfakalcidola na umor kod oboljelih od multiple skleroze

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  29.04.2015.

Iako je umor jedan od najčešćih simptoma multiple skleroze te značajno ometa oboljele u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, nijedan lijek nije odobren za liječenje umora u multiploj sklerozi.

Utjecaj alfakalcidola na umor kod oboljelih od multiple skleroze
Autori zaključuju da je alfakalcidol sigurna i učinkovita terapija za smanjenje umora i poboljšanje kvalitete života kod osoba s multiplom sklerozom.

Rezultati niza istraživanja ukazuju na ulogu manjka vitamina D u patogenezi mnogih autoimunih bolesti poput multiple skleroze, psorijaze i sitemskog eritemskog lupusa. U skladu s time, Achiron i suradnici proveli su istraživanje utjecaja alfakalcidola, analoga vitamina D, na umor kod bolesnika s multiplom sklerozom. Radilo se o randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju paralelnog dizajna. Bolesnici s dijagnozom multiple skleroze utvrđenom prema McDonaldovim kriterijima i značajnim stupnjem umora (procijenjenim prema ljestvici težine umora [“Fatigue Severity Scale“]) nakon randomizacije primali su alfakalcidol (1 mcg dnevno, N=80) ili placebo (N=78) kroz 6 mjeseci.

Primarni ishod ispitivanja bila je promjena umora procijenjena prema ljestvici kojom se izražava funkcionalno ograničenje kao posljedica umora tijekom zadnjih mjesec dana (“Fatigue Impact Scale“, “FIS“). Smanjenje zbroja bodova, tzv. „FIS zbroja“ od ≥30% smatralo se značajnim (zbroj bodova ove ljestvice kreće se od 0 do 160). U skupini koja je primala alfakalcidol došlo je do prosječnog smanjenja „FIS zbroja“ od 41.6%, naspram 27.4% u skupini liječenoj placebom, što je bilo statistički značajno (p=0.007). Također, nakon 4 mjeseca liječenja, bolesnici koji su primali alfakalcidol imali su značajno manje relapsa od onih koji su primali placebo (p=0.006). Navedena se razlika izgubila nakon 2 mjeseca od prestanka liječenja. Kod bolesnika liječenih alfakalcidolom nisu zabilježene ozbiljne nuspojave.

Autori zaključuju da je alfakalcidol sigurna i učinkovita terapija za smanjenje umora i poboljšanje kvalitete života kod osoba s multiplom sklerozom.