x
x

Glasovne tegobe u oboljelih od multiple skleroze

  28.05.2013.

Na 8. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem koji je početkom svibnja održan u Vodicama, prezentiran je rad o povezanosti multiple skleroze i glasovnih tegoba. U bolesnika s multiplom sklerozom treba uzeti u obzir glasovnu i govornu terapiju.

Glasovne tegobe u oboljelih od multiple skleroze

Cilj: Procijeniti težinu glasovnih tegoba bolesnika s multiplom sklerozom koristeći subjektivnu skalu samoprocjene Voice Handicap Index (VHI) i perceptualnu analizu glasa pomoću GRBAS (Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain) skale, te razultate usporediti s Expanded Disability Status Scale (EDSS), metodom za kvantifikaciju invalidnosti.

Metode: U istraživanje je uključeno dvadeset i osam bolesnika s relaps remitirajućim oblikom multiple skleroze (prosječna dob 42,6±11,6, prosječni EDSS 2,28±0,81) i dvadeset pet zdravih ispitanika kontrolne skupine. Svi ispitanici su ispunili VHI, a snimke njihova glasa ocijenilo je pomoću GRBAS skale troje nezavisnih ocjenjivača (logopeda). Zbog nepravilne distribucije podataka korišteni su neparametrijski statistički testovi za testiranje razlika među skupinama i korelaciju.

Rezultati: Prosječni VHI je bio značajno viši u grupi bolesnika (15,96 odnosno 5,6; p=0,016). Fizički aspekt VHI-a ocjenjen je najvišim, za njim slijede funkcionalni i emocionalni aspekt. Prema GRBAS skali, razlika između dviju grupa bila je značajna za komponente Grade, Breathiness i Strain (p=0,042; p=0,0001 i p=0,012). Nije bilo pozitivne korelacije između EDSS-a i ukupne vrijednosti VHI-a, niti između EDSS-a i svakoga od tri aspekta VHI-a, kao niti između EDSS-a i komponenata GRBAS skale.

Rasprava i zaključak: Naši rezultati potvrđuju vezu multiple skleroze i glasovnih tegoba. Nije bilo korelacije između ukupne vrijednosti EDSS-a i glasovnih karakteristika. Iz ovoga proizlazi da bi procjena glasovnih tegoba trebala biti posebno uključena u dijagnostiku i evaluaciju uspjeha liječenja. Glasovnu i govornu terapiju u bolesnika s multiplom sklerozom treba uzeti u obzir.

Med Jad 43 (2013) Suplement

VEZANI SADRŽAJ > <