x
x

Kod bolesnika s multiplom sklerozom smanjen tremor upotrebom botoksa

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  17.09.2012.

Ubrizgavanje botulinum toksina tipa A smanjuje težinu tremora gornjih ekstremiteta u bolesnika s multiplom sklerozom (MS) i značajno poboljšava obavljanje funkcionalnih zadataka kao što su pisanje, crtanje, točenje tekućine, što su pokazali rezultati nove australske studije objavljene u časopisu Neurology.

Kod bolesnika s multiplom sklerozom smanjen tremor upotrebom botoksa

Prema izjavi neurologinje dr. Anneke van der Walt, jedne od autora studije sa Sveučilišta u Melburnu, rezultati su "sasvim novi" jer botulinum toksin (BT) do sada nije bio ispitivan kao mogući tretman za tremor povezan sa MS.
Značaj studije je u tome što omogućava novi pristup tremoru povezanom s MS i postavlja temelje za buduća veća i dugotrajnija istraživanja.

Glavni ishodi studije

Istraživači su dodatno proveli i ispitivanje o kvaliteti života te subjektivnu globalnu procjenu (npr. ispitanici su zamoljeni da ocjene hranjenje, pijenje, osobnu higijenu, odijevanje i anksioznost).

Dvostruko-slijepo, ukriženo istraživanje uključilo je 23 ispitanika koji boluju od sekundarno progresivne ili relapsno-remitentne MS. Od ispitanika se tražilo da izvedu određene pokrete i zadatke kao što su pisanje i točenje tekućine, da bi istraživači mogli identificirati pogođene mišiće. U te je mišiće zatim injicirana fiziološka otopina kao placebo ili 100 IU botoksa na početku istraživanja, a nakon 3 mjeseca ponovljen je obrnuti postupak. Ispitanici su prosječno dobili 3 -6 injekcija u ruku.

Klinička ocjena učinjena je u 5 navrata, u razmacima od 6 tjedana tijekom perioda od 6 mjeseci. Glavni ishodi uključivali su poboljšanje na Bain-ovoj ocjenskoj ljestvici za tremor (0 - 10, gdje 10 označava najjači tremor); pisanje standardnih rečenica i crtanje dominantnom rukom Arhimedove spirale na predlošku. Ispitanici su također ocijenjeni dok su pili iz čaše (obje ruke) i pri točenju tekućine.

Komponente tremora ocijenjene su u sjedećem položaju ispitanika koristeći ljestvicu od 4 stupnja (gdje 4 označava najjači tremor). Istraživači su ispitivali posturalni (ruke ispružene, djelovanje sile teže), kinetički (prilikom bilo kakvih voljnih pokreta), i namjerni (prilikom kretnji usmjerenih ka nekom cilju) tip tremora kao i dismetriju (nemogućnost da se ispravno ocijeni udaljenost prilikom koordiniranih pokreta mišića).

Istraživači su dodatno proveli i ispitivanje o kvaliteti života te subjektivnu globalnu procjenu (npr. ispitanici su zamoljeni da ocjene hranjenje, pijenje, osobnu higijenu, odijevanje i anksioznost).

Nezavisni neurolog nadgledao je videosnimke ocjene tremora koje su provođene svakih 6 tjedana.

Visoka značajnost rezultata

Prema riječima autora studije zabilježeno je prosječno 30-postotno poboljšanje sposobnosti ispitanika u pisanju i crtanju nakon 6 tjedana i 3 mjeseca nakon što su primili botoks, u usporedbi s placebom. Ispitanici su imali bolju uspješnost na poslu i bili funkcionalniji kod kuće.

Rezultati primarnih ishoda su pokazali visoku statističku značajnost nakon 6 i 12 tjedana kod primjene botoksa u usporedbi s placebom uključujući medijan Bainove ocjenska ljestvice za jačinu tremora (P = .0005 nakon 6 tjedana; P = .0001 nakon 12 tjedana), pisanje (P = .0001 nakon 6 tjedana; P = .0003 nakon 12 tjedana), i crtanje (P = .0006 nakon 6 tjedana; P = .0002 nakon 12 tjedana).

Sposobnost točenja tekućine poboljšala se nakon 6 tjedana, ali ne i nakon 12 tjedana, dok se pijenje iz čaše popravilo nakon 12 tjedana.

Prema riječima autora studije zabilježeno je prosječno 30-postotno poboljšanje sposobnosti ispitanika u pisanju i crtanju nakon 6 tjedana i 3 mjeseca nakon što su primili botoks, u usporedbi s placebom. Ispitanici su imali bolju uspješnost na poslu i bili funkcionalniji kod kuće. Prema ocjeni neovisnog neurologa koji nije znao koji tretman je primijenjen, došlo je do poboljšanja u sposobnosti ispitanika da se sami hrane, piju i obavljaju osobnu higijenu i odijevaju se.

Poboljšanje se osobito očitovalo kod posturalnog i kinetičkog tipa tremora, koji su kritični za obavljanje funkcionalnih zadataka.

Nije zabilježeno značajno poboljšanje u kvaliteti života, što može biti posljedica male promjene koju nije bilo moguće otkriti na ovom uzorku ispitanika. Autori studije pojašnjavaju da je upitnik o kvaliteti života korišten u ovoj studiji kreiran za ocjenu esencijalnog tremora i nije sasvim primjenjiv kod bolesnika koji boluju od MS.

Ispitanici su češće javljali o pojavi mišićne slabosti nakon primjene botoksa (42,2%) nego nakon primjene placeba (6,1%; P= .0005), no ta je pojava bila blaga ili umjerena, reverzibilna i povlačila se u roku od 2 tjedna. Autori navode da je unatoč pojavi slabosti funkcija gornjih ekstremiteta bila ukupno gledano bolja nakon tretmana botoksom.

Za razliku od paralize mišića koju uzrokuju veće doze botoksa u kozmetičkoj primjeni istraživači vjeruju da injekcija botoksa blokira oslobađanje acetilkolina i time sprječava stezanje mišića i modificira osjetljivost gama motornog neurona u mišiću (mišićno vreteno) i njegovo odašiljanje impulsa. Dr. van der Walt pojašnjava da ta promjena u mišićno - živčanoj interakciji utječe na način na koji mozak interpretira signale te se tako smanjuje tremor.

Istraživači su napomenuli da su u studiji korištene doze botoksa od 100 IU ali da bi za efikasnije smanjenje tremora koji uključuje mišiće ramena, lakta i ručnog zgloba trebalo povisiti dozu. U ovoj su studiji ispitanici praćeni tijekom 6 mjeseci no primjena botoksa može trajati dulje. Prema iskustvima istraživača ispitanici su trebali injekciju botoksa samo svakoh 4 do 6 mjeseci.

Uzorak ispitanika u studiji bio je premali da bi identificirao uzorak prema kojem bolesnici s multiplom sklerozom reagiraju na primjenu botoksa. Potrebna su veća istraživanja da bi se identificiralo koji bolesnici će najbolje reagirati na ovakav tretman.

Trenutno nema postupaka koji bi specifično bili usmjereni na smanjenje tremora kod bolesnika s MS i niti jedan standardni postupak za liječenje MS nije efikasan u liječenju tremora. Generalno gledano koristi od liječenja tremora propranololom ili lijekovima za epilepsiju kao što su karbamazepin i topiramat su marginalne.

Invazivni neurokirurški postupci kao što su elektrode implantirane u mozak mogu biti opcija za teške slučajeve, no, iako mogu smanjiti tremor, korist od takvih metoda je kratkotrajna.

Ova studija postavlja okvir za veću i dugotrajniju studiju u kojoj bi se istraživalo djelovanje botoksa kod bolesnika sa MS i kojom bi se ovaj postupak trebao pokazati kao prvi izbor u liječenju tremora. Buduće studije trebale bi uključiti i bolesnike s drugim oblicima multiple skleroze, kao što je primarni progresivni oblik, sugeriraju autori ove studije.

Drugi stručnjaci koji se bave multiplom sklerozom smatraju rezultate ove studije zanimljivim iako je provedena na malom uzorku. Naglašavaju da se ovim postupkom bolesnicima s MS nudi opcija koja pomaže u njihovom funkcioniranju a istovremeno ih ne izlaže mogućim nuspojavama drugih lijekova.