x
x

Treba li u starijih ljudi povisiti dozu hipertenziva?

  Maja Grgec, dr. med.

  10.07.2013.

U starijih hipertenzivnih pacijenta snižavanje tlaka na normalne vrijednosti povećava protok krvi u moždanim arterijama, rezultati su istraživanja objavljenog u časopisu Hypertension.

Treba li u starijih ljudi povisiti dozu hipertenziva?
Povećan protok krvi kroz moždane arterije zabilježen je u pacijenata kojima je tlak bio snižen na vrijednost od 130 mmHg. Kakav je utjecaj povećanog moždanog protoka na kognitivne funkcije starijih bolesnika i dalje ostaje nejasno.

Hipertenzija dovodi do smanjenja protoka krvi u moždanim arterijama što za posljedicu ima smanjenje kognitivne funkcije. Ipak, naglo smanjenje vrijednosti tlaka u starijih bolesnika može biti opasno jer može uzrokovati smanjenje krvnog protoka kroz mozak i tako izazvati simptome od kratkotrajnog gubitka svijesti do moždanog udara.

Autori su u istraživanje uključili 37 pacijenata starijih od 70 godinama s vrijednostima tlaka većim od 150 mmHg. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe. Prvoj grupi pacijenata antihipertenzivnom terapijom tlak je snižen na normalnu vrijednost 130/80 mmHg a drugoj grupi na 140/90 mmHg. U obje grupe mjeren je protok krvi kroz mozak nakon toga i još jednom nakon 12 tjedana. Povećan protok krvi kroz moždane arterije zabilježen je u pacijenata kojima je tlak bio snižen na vrijednost od 130 mmHg.

Kakav je utjecaj povećanog moždanog protoka na kognitivne funkcije starijih bolesnika ostaje nejasno, ali ovo istraživanje svakako otvara nova pitanja oko ciljanih vrijednosti krvnog tlaka u starijih hipertenzivnih bolesnika.

VEZANI SADRŽAJ > <