x
x

Lijek: Prilen-Am, ramipril i amlodipin

  20.03.2014.

Obavještavamo Vas da je Pliva svoju paletu upotpunila lijekom, kombinacijom ramiprila i amlodipina, Prilen-Am. Prilen-Am je indiciran za liječenje hipertenzije kao zamjenska terapija u odraslih bolesnika u kojih je postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom pojedinih pripravaka, sa istim dozama kao u kombinaciji, ali u zasebnim tabletama.

Lijek: Prilen-Am, ramipril i amlodipin

Lijek je dostupan u slijedećim oblicima:
• Tvrda kapsula 30 x ( 5 mg + 5 mg), cijena pakiranja: 35,34 HRK
• Tvrda kapsula 30 x ( 5 mg + 10 mg), cijena pakiranja: 35,32 HRK
• Tvrda kapsula 30 x (10 mg + 5 mg), cijena pakiranja: 41,92 HRK
• Tvrda kapsula 30 x (10 mg + 10mg), cijena pakiranja: 44,03 HRK
• Tvrda kapsula 60 x ( 5 mg + 5 mg), cijena pakiranja: 63,61 HRK
• Tvrda kapsula 60 x ( 5 mg + 10 mg), cijena pakiranja: 63,58 HRK
Lijek se nalazi na Osnovnoj listi HZZO-a.