x
x

Utjecaj tjelesne aktivnosti na asimptomatsku hipertenziju

  21.08.2012.

Prospektivnom studijom rađenom 2009. godine pokušalo se utvrditi prevalenciju asimptomatske hipertenzije i utjecaj tjelesne aktivnosti na novootkrivene hipertenzije među slučajno odabranim uzorkom pučanstva na području općine Posušje.

Utjecaj tjelesne aktivnosti na asimptomatsku hipertenziju
Za smanjenje hipertenizije važna je rekreacija u bilo kojem obliku tjelesne aktivnosti.

Ukupno je bilo 2000 spitanika kojima se mjerio arterijski tlak, te su oni ukoliko je tlak bio povišen, razvrstani u tri stupnja: blagu, srednju ili tešku asimptomatsku hipertenziju.

Ona je otkrivena u 532 osobe ili 26,6% ispitanih. Statistički značajna razlika uočena je kod ispitanika koji su u svoje slobodno vrijeme bili tjelesno aktivni, jer se kod njih rjeđe dijagnosticirala asimptomatska hipertenzija.

Nema statistički značajne razlike u pojavi asimptomatske hipertenzije u odnosu na tjelesnu aktivnost na poslu ili naukovanju, mada je uočljiva pojava hipertenzije u osoba sa slabom tjelesnom aktivnošću na poslu.

Statistički značajna razlika na razini od 0,01 (p = 0,0024) uočena je u dijagnosticiranju asimptomatske hipertenzije u manjem broju ispitanika s tjelesnom aktivnosti u slobodnom vremenu, dok je ta razlika prema stupnjevima asimptomatske hipertenzije značajna na razini od 0,05 (p = 0,0184).

Jozo Bešlić, Neda Pjevač, Vjera Šakić, Nada Pjevač

VEZANI SADRŽAJ > <