x
x

Učestalost i liječenje arterijske hipertenzije u oboljelih od artritisa

  09.11.2013.

Učestalost arterijske hipertenzije (AH) u bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA) iznosi više od 50% te predstavlja neovisni čimbenik kardiovaskularnog rizika. Polipragmazija u liječenju RA doprinosi AH, poglavito uporaba glukokortikoida,leflunomida, ciklosporina i nesteroidnih antireumatika (NSAR).

Učestalost i liječenje arterijske hipertenzije u oboljelih od artritisa

Cilj: Utvrditi učestalost AH i kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s RA u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Utvrditi i usporediti način liječenja AH prema preporukama NICE (engl. National Institute for Health and Care Excellence) iz 2006. godine u toj skupini bolesnika.

Metode: Uključena su 102 bolesnika s RA hospitalizirana u Klinici za internu medicinu 2009.-2012. godine. AH je definirana prema vrijednosti krvnog tlaka ≥ 140/90 mmHg ili već postojećoj antihipertenzivnoj terapiji. Analizirani su dob, spol,liječenje glukokortikoidima, antireumatskim lijekovima koji modificiraju bolest (engl. disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD) i biološkom terapijom. Utvrđene su kardiovaskularne bolesti i antihipertenzivna terapija. NSAR nisu analizirani, jer ih bolesnici uzimaju prema potrebi. Rezultati: Od ukupno 102 bolesnika (77% ženskog spola) 56% čine hipertoničari prosječne životne dobi 70±9 godina (48-87). Od toga je 8% mlađih od 60 godina. Glukortikoide je primalo 85%, DMARD 93%, a biološke lijekove 24% hipertoničara.

Kardiovaskularne bolesti utvrđene su u 58% hipertoničara s RA. Od toga 69% čine ishemična bolest srca, valvularna bolest i poremećaji ritma. Za liječenje AH najčešće su korišteni inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACEI) ili blokatori angiotenzinskih receptora (ARB) samostalno (66%) ili u kombinaciji s hidroklortiazidom (47%), beta blokatori (50%) te blokatori kalcijevih kanala (21%). 68% hipertoničara je primalo dva ili više antihipertenziva. Usporedbom hipertoničara i normotenzivnih bolesnika s RA statistički je značajna razlika u dobi (p<0,001), a nije bilo razlike u osnovoj terapiji RA.

Zaključak: Učestalost AH i kardiovaskularnih bolesti u bolesnika s RA starije životne dobi je visoka. Najčešće korišteni lijekovi za RA u hipertoničara su glukokortikoidi i DMARD. Najčešće korišteni antihipertenzivi u našoj populaciji bolesnika s RA su ACEI i ARB, što je u skladu je s preporukama NICE iz 2006. godine.

VEZANI SADRŽAJ > <