x
x

Eko – pametno stanovanje za starije u Trstu

  Manuela Maltarić, dipl. ing.

  17.05.2015.

Na međunarodnom gerontološkom kolokviju WIDER projekta centralne europske inicijative u Trstu, održanom 14. svibnja 2015. godine, sudjelovale su sljedeće države Europe: Italija, Francuska, Španjolska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.

Eko – pametno stanovanje za starije u Trstu

U ime Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centra za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" aktivno su sudjelovali voditeljica prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. sa suradnicima dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. i Marica Lukić, dipl. med. techn. Pokazan je veliki interes za hrvatski model izvaninstitucijske skrbi za starije osobe - gerontološki centar kao uspješni model u praktičnoj primjeni zaštite zdravlja starijih osoba. Također je prikazan i projekt GeroS (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika) te je dogovorena trajna suradnja i partnerstvo u WIDER programu u okviru centralne europske inicijative. 

www.stampar.hr

VEZANI SADRŽAJ > <