x
x

Almanah 2013.: nove nekoronarne srčane intervencije

  31.12.2013.

Aktualne inovacije u intervencijskoj kardiologiji dramatično su proširile terapijske mogućnosti za srčane bolesnike. Intervencijska kardiologija više nije ograničena na liječenje koronarne bolesti srca već je moguće liječiti bolesti zalistaka, raditi na prevenciji moždanog udara, liječenju arterijske hipertenzije, itd.

Almanah 2013.: nove nekoronarne srčane intervencije

Jedna od najvažnijih novih mogućnosti liječenja je perkutano liječenje aortne stenoze (transkateterska implantacija aortne valvule), budući da je bolest aortne valvule vrlo čest problem u bolesnika starije životne dobi, a mnogi od njih imaju visok rizik od operacije. Isto tako, mitralna regurgitacija je često povezana s pojavom komorbiditeta koji čine operaciju visokorizičnom.

MitraClip je obećavajuće perkutano alternativno rješenje za kirurški popravak ili zamjenu srčanog zaliska. Ostali postupci koji se spominju u ovom preglednom članku su perkutano zatvaranje aurikule lijevog atrija kao nefarmakološka terapija za prevenciju moždanog udara, renalna denervacija za rezistentnu arterijsku hipertenziju. U ovom se članku pojašnjavaju osnovni principi ovih postupaka, najvažnije kliničke studije uz dodatne kliničke podatke o svakom od njih.