x
x

Nove smjernice u liječenju arterijske hipertenzije

  Maja Grgec, dr. med.

  24.06.2013.

Šest godina nakon posljednjeg izdanja, Europsko društvo za hipertenziju i Europsko kardiološko društvo ove su godine objavili nove smjernice za liječenje hipertenzije s dodacima i nadopunama

Nove smjernice u liječenju arterijske hipertenzije
Hipertenzivnim pacijentima savjetuje se mjerenje tlaka i kod kuće, a ne samo ambulantno. Preporuka je smanjiti unos soli za čak pola. Također poželjno je prekinuti pušenje, baviti se tjelesnom aktivnošću i smanjiti unos alkohola.

Prve smjernice objavljene su još 2003. godine, a potvrda njihove vrijednosti i važnosti je već sama činjenica kako su one najcitiraniji medicinski članak. Smjernice za 2013. godinu predstavljene su na kongresu u Milanu, a prerada su verzije iz 2007. godine.

I danas je hipertenzija diljem svijeta uzrok smrti broj jedan. Smatra se kako 30-45% Europske populacije ima povišen krvni tlak i taj broj se ne smanjuje. Autori smatraju kako se mora podići samosvjest u populaciji. U smjernicama je još više istaknuta važnost individualnog pristupa u odnosu na 2007. godinu.

Životne navike ključne su u sprečavanju hipertenzije. Preporuka je smanjiti unos soli za čak pola. Također poželjno je prekinuti pušenje, baviti se tjelesnom aktivnošću i smanjiti unos alkohola.

Hipertenzivnim pacijentima savjetuje se mjerenje tlaka i kod kuće, a ne samo ambulantno. Od velike je važnosti i uloga liječnika koje se poziva da primjene aktivniji pristup u pacijenata s visokim vrijednostima tlaka. Također, liječnici bi trebali više pažnje posvetiti na slijedeće grupe pacijenata s hipertenzijom: dijabetičare, mlade, starije i trudnice kao i sve pacijente s drugim čimbenicima kardiovaskularnog rizika.

Što je drugačije u odnosu na stare smjernice?

Nova ciljana vrijednost arterijskog tlaka je 140/80 mmHg sada za sve pacijente. Promjena je u tome što je u prethodnim smjernicama ciljana vrijednost tlaka za pacijente s vrlo visokim kardiovaskularnim rizikom kao što su pacijenti s dijabetesom bila 130/80 mm Hg. Autori više ne vide smisla u toj dvojnoj podjeli i za sve pacijente preporučuju istu vrijednost.

Kakve su nove preporuke za antihipertenzivnu terapiju?

Za visoko normalan tlak (130-139/85-89 mmHg) nije potrebno uvođenje terapije a kod uvođenja antihipertenzivne terapije lijek prvog izbora nije strogo propisan već se ostavlja liječniku na volju. Time se želi postići optimalan izbor za svakog pacijenta individualnim donošenjem odluke o tome koja skupina lijeka će se koristiti kao terapija prvog izbora.

Postoje li novi terapijski pristupi?

Terapija hipertenzije otporne na terapiju lijekovima denervacijom bubrega izgleda za sada obećavajuće, ali potrebna su dodatna istraživanja koja bi to potvrdila.

VEZANI SADRŽAJ > <