x
x

25% pacijenata s hipertenzijom ne uzima redovito terapiju

  Klara Čičić, dr. med.

  10.04.2014.

Jedan od četiri pacijenta s hipertenzijom ne uzima redovno ili uopće ne uzima svoju terapiju, objavljeno je u časopisu Heart. Prema engleskoj studiji, 10% pacijenata uopće nije uzimalo terapiju, dok ju je 15% njih uzimalo djelomično.

25% pacijenata s hipertenzijom ne uzima redovito terapiju

Što se uzimanja terapije tiče najmanje suradljivi pacijenti bili su oni koji uopće nisu kontrolirali svoju hipertenziju te oni upućeni na renalnu denervaciju. To je ireverzibilni zahvat kojim se liječi rezistentna hipertenzija, a koji se odnedavno radi i u Hrvatskoj. Iznenađuje da od 17 pacijenata s indikacijom za renalnu denervaciju, njih četvero uopće nije uzimalo propisanu terapiju te stoga, prema smjernicama, nemaju uvjete za operaciju.

Uzima li pacijent terapiju redovito ili ne autori studije izmjerili su analizom tragova čak 40 antihipertenziva i njihovih metabolita u urinu. Koristili su masenu spektrometriju visoke učinkovitosti (engl. high-performance liquid-chromatography tandem mass-spectrometry).

Otprije je poznato da značajan dio pacijenata ne pije redovito lijekove, što je kada se radi o kardiovaskularnim bolestima posebno zabrinjavajuće jer terapija maksimalno snižava ukupni rizik kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditetata.

Budući da je liječenje hipertenzije doživotno, vrlo je važan dobar odnos i kvalitetna komunikacija između liječnika i bolesnika. Bolesnika treba upoznati sa značenjem visokog arterijskog tlaka, rizicima, komplikacijama i očekivanom koristi liječenja arterijske hipertenzije.

VEZANI SADRŽAJ > <