x
x

ENAH studija: kontrola i liječenje hipertenzije

  13.04.2017.

Trendovi u pobolu, liječenju i kontroli hipertenzije u kontinentalnoj ruralnoj populaciji Hrvatske – ENAH studija

ENAH studija: kontrola i liječenje hipertenzije
Velik unos kuhinjske soli, pretilost, loš socioekonomski status i nizak stupanj obrazovanja su najvažniji uzroci loših rezultata kontrole i liječenja arterijske hipertenzije.

Uvod: Ukupni pobol od arterijske hipertenzije (AH) u Hvatskoj je visok, a kontrola AH loša. U ovoj studiji cilj je bio analizirati trendove u pobolu, liječenju i kontroli AH u istoj ruralnoj populaciji tokom desetogodišnjeg praćenja.

Pacijenti i metode: Od 3056 ispitanika uključenih u ENAH studiju, 2361 ih je bilo poželjno za daljnju analizu. Svi stanovnici ovog ruralnog kraja stariji od 18 godina bili su pozvani da sudjeluju i bili su pregledani metodom od vrata do vrata. Trudnice, nepokretni bolesnici vezani za krevet, bolesnici s teški oštećenjima, oni s amputacijom jednoga uda, mentalno oboljeli i dementne osobe nisu bili poželjni za uključenje. Odaziv je bio više od 70%. Arterijski tlak i frekvencija srca su bili mjereni pomoću Omron 6 uređaja sukladno smjernicama Europskog društva za hipertenziju. AH je definirana kao arterijski tlak ≥ 140/90 mmHg i/ili uzimanje antihipertenzivne terapije. Liječena AH je definirana kao uzimanje antihipertenziva u vremenu ispitivanja. Kontrolirana AH je smatrana ukoliko je tlak bio < 140/90 mmHg. Stanovnici su pregledani 2005., 2008., 2010. i 2015. te su analizirani trendovi pobola, kontrole i liječenja AH. Nije nađeno značajne razlike u dobi i spolu unutar različitih dobnih skupina.

Rezultati: Pobol od AH se smanjio od 2005. do 2010. godine, no i dalje je vrlo visok (64,1% vs. 55,2 %; p = 0,04). Broj liječene AH je u porastu od 2005. do 2015. (26,8 % vs. 68,5 %; p = 0,001). Broj kontrolirane AH je postupno rastao od 2005., 2008., 2010., do 2015. te je iznosio 11 %, 14,5 %, 15,1 % i 17,3 %; p = 0,09). Nađena je značajan pad u prosječnom sistoličkom tlaku tokom godina promatranja (p za trend < 0,001 za sistolički tlak).

Zaključak: Pobol od AH u ruralnom dijelu Hrvatske je i dalje vrlo visok. Danas je veći broj liječenih hipertoničara i postoji trend ka boljoj kontroli AH. Ipak, rezultati studije su neprihvatljivi. Velik unos kuhinjske soli, pretilost, loš socioekonomski status i nizak stupanj obrazovanja su najvažniji uzroci loših rezultata.

Ana Jelaković, Vanja Ivković, Sandra Karanović, Živka Dika, Ivana Vuković Brinar, Lana Gellineo, Mirta Abramović Barić, Vedran Premužić, Ranko Stevanović, Bojan Jelaković.

Cardiol Croat 2017;12(3):42. 
https://doi.org/10.15836/ccar2017.42

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidPlivit C 1000 PlusPLIVIT total energy
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: