x
x

Operacija katarakte povezana je sa smanjenjem rizika za frakturu kuka

  24.10.2012.

Velika retrospektivna studija provedena na američkoj populaciji starijih osoba s kataraktom pokazala je da je rizik od frakture kuka značajno niži nakon operacije katarakte, što ukazuje na to da kirurški zahvat kojim se poboljšava vid može smanjiti šanse za nastanak ozljeda povezanih s padovima, objavljeno je nedavno u časopisu JAMA.

Operacija katarakte povezana je sa smanjenjem rizika za frakturu kuka
Najčešći komorbiditet u promatranoj skupini koji je vezan uz frakturu je bila osteoporoza, koja je bila dijagnosticirana u 12,1% ispitanika. Najčešći oftalmološki komorbiditet je bio glaukom (19,1% ispitanika).

Vid igra važnu ulogu u pružanju okvira u prostoru koji omogućuje posturalnu ravnotežu i stabilnost, a zna se da su promjene koje uzrokuje katarakta povezane sa posturalnom nestabilnošću. Nadalje, zna se da je katarakta najčešći uzrok fraktura povezanih s oštećenjem vida. Operacija katarakte se u Sjedinjenim američkim državama uglavnom obavlja ambulantno pod lokalnom anestezijom, a zahvat se sastoji od zamjene oštećene leće sa sinetetičkom, uz uspjeh od 95%. Unatoč svemu navedenom, do sada nije provedeno dovoljno ispitivanja koja bi utvrdila da li operacija katarakte smanjuje ovu vrstu ozljeda.
Kako bi to ispitali na primjeru frakture kuka, dr. Tseng i suradnici pregledali su povijesti bolesti 5% nasumično odabranih osiguranika Medicarea Part B (američki program socijalnog zdravstvenog osiguranja za osobe iznad 65 godina) kojima je postavljena dijagnoza katarakte u periodu između 2002. i 2009. god. U nasumičnom uzorku identificirano je 1 113 640 osiguranika koji su imali kataraktu. 60% ispitanika je bilo ženskog spola, 88% je bilo bijele rase, a trećina je bila u dobi između 65 i 69 godina.

Tijekom navedenog perioda, njih 36,9% (410 809) je bilo podvrgnuto operaciji katarakte. Sveukupno je 1,3% osiguranika (13 396) doživjelo frakturu kuka. Analiza podataka je, nakon podešavanja na različite faktore koji bi mogli utjecati na rezultate, pokazala da je tijekom 1 godine nakon operacije katarakte, rizik od frakture kuka bio 16% manji u onih koji su bili podvrgnuti operaciji, za razliku od onih koji nisu.

Među bolesnicima kojima je bila dijagnosticirana teška katarakta, rizik za frakturu kuka tijekom jedne godine nakon operacije bio je smanjen još više, za čak 23%, u usporedbi s onima koji su imali istu dijagnozu ali nisu podvrgnuti operaciji.

Najčešći komorbiditet u promatranoj skupini koji je vezan uz frakturu je bila osteoporoza, koja je bila dijagnosticirana u 12,1% ispitanika. Najčešći oftalmološki komorbiditet je bio glaukom (19,1% ispitanika).

„U skupini osiguranika američkog Medicarea u dobi od 65 god i više, kojima je dijagnosticirana katarakta, oni koji su bili podvrgnuti operaciji katarakte imali su niži omjer šansi za frakturu kuka tijekom 1 godine nakon zahvata, u usporedbi s onima koji nisu bili podvrgnuti operaciji katarakte. Sada treba provesti prospektivne studije uz pomoć registara oboljelih od katarakte kako bi se poboljšalo razumijevanje povezanosti između operacije katarakte i rizika od frakture. Već postoje dokazi da je operacija katarakte isplativ način za poboljšanje vida, a procjene pokazuju značajne uštede po pacijentu po godini u Sjedinjenim američkim državama, posebno kada se operiraju oba oka. Sada je potrebno provesti i ispitivanje isplativosti operacije katarakte u kontekstu mogućnosti smanjenja incidencije fraktura u starijih osoba", navodi se u zaključku.