x
x

Novi lijek: Bonnedra

  01.06.2011.

Bonnedra je PLIVINA ibandronatna kiselina, visoko potentni bisfosfonat, indiciran u liječenju osteoporoze kod žena u postmenopauzi. Preporučena doza je jedna tableta od 150mg, jedanput mjesečno. Bonnedra je na osnovnoj listi lijekova HZZO-a.

Novi lijek: Bonnedra

Ibandronatna kiselina vrlo je snažan bifosfonat koji pripada skupini bifosfonata koji sadrže dušik. Oni selektivno djeluju na koštano tkivo i posebno inhibiraju aktivnost osteoklasta, a da ne utječu direktno na formiranje kostiju.

Ibandronatna kiselina ne ometa jačanje osteoklasta. Ibandronatna kiselina dovodi do progresivnih čistih dobitaka na masi kostiju i do smanjene incidencije prijeloma kroz redukciju povišene koštane pregradnje prema razinama predmenopauze kod žena u postmenopauzi.

Doziranje: preporučena doza: 1 film tableta od 150 mg jedanput mjesečno, na isti datum svakog mjeseca.

Način uzimanja: Lijek se uzima nakon noćnog gladovanja (barem šest sati) i jedan sat prije uzimanja prve hrane ili pića (osim obične vode) na početku dana te drugih peroralnih lijekova ili nadomjesnih preparata (uključujući kalcij; tabletu treba progutati cijelu uz čašu obične vode dok bolesnica stoji ili sjedi u uspravnom položaju; nakon uzimanja ne smije leći sljedećih sat vremena. Ako unos prehranom nije dovoljan, bolesnice trebaju uzimati dodatne količine kalcija i/ili vitamina D.

SPC Bonnedra (pdf)

Uputa Bonnedra (pdf)