x
x

Vitamin D i mortalitet

  Doc. dr. sc. Luka Bielen, dr. med., specijalist internist

  03.02.2015.

Tijekom 2014. godine postali su dostupni novi podaci iz meta-analiza u kojima se pokušalo odgovoriti na pitanje o mogućoj povezanosti niske razine cirkulirajućeg 25-hidroksivitamina D [25(OH)D] i povećanog rizika mortaliteta te učinka nadoknade vitamina D3 u smanjivanju tog rizika.

Vitamin D i mortalitet
Nadoknada vitamina D3 zdravim odraslim osobama može smanjiti mortalitet, pri čemu je za spašavanje jednog života potrebno nadoknadu provoditi kod 150 osoba kroz 5 godina.

Analiza podataka 95 istraživanja pokazala je da je deficit vitamina D [25(OH)D < 75 nmol/l) bio udružen s povećanim rizicima mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti (35%), malignih bolesti (14%), ostalim uzrocima mortaliteta (30%) te mortaliteta svih uzroka (35%). Analiza je pokazala da nadoknada vitamina D3 smanjuje ukupni mortalitet za 11%, što je bilo statistički značajno.

U istraživanju na 26.018 muškaraca i žena u dobi od 50 do 79 godina osobe s vrijednostima 25(OH)D u najnižoj kvintili imale su povećan ukupni i kardiovaskularni mortalitet, dok je mortalitet od malignih bolesti bio povećan samo kod osoba s pozitivnom osobnom anamnezom.

Konačno, prema zaključku Cochrane sustavnog pregleda nadoknada vitamina D3 zdravim odraslim osobama može smanjiti mortalitet, pri čemu je za spašavanje jednog života potrebno nadoknadu provoditi kod 150 osoba kroz 5 godina. Ipak, većina vodećih eksperata se slaže da je prije eventualne preporuke za široki probir na deficit vitamina D te njegovu nadoknadu potrebno pričekati rezultate kliničkih ispitivanja koja su trenutno u tijeku.