x
x

Posljedice nedostatnih razina vitamina D kod dojenčadi

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  27.08.2014.

Nova studija pokazala je da dojenčad s niskim razinama vitamina D ima povećani rizik za senzibilizaciju na nutritivne alergene te da stupanj atopijskog dermatitisa može biti teži u djece s niskim razinama vitamina D.

Posljedice nedostatnih razina vitamina D kod dojenčadi
Manjak vitamina D smatra se značajnim čimbenikom rizika za razvoj nutritivne alergije, a povećane razine vitamina D u majki smanjuju alergijsku senzibilizaciju u djeteta.

Senzibilizacija na nutritivne alergene u dojenačkoj dobi prekursor je i čimbenik rizika za razvoj alergijskih bolesti kasnije u životu, stoga bi rano otkrivanje i modifikacija rizika za senzibilizaciju na nutritivne alergene mogli prevenirati razvoj alergijskih bolesti. Vitamin D je hormon s brojnim fiziološkim učincima, uključujući i utjecaj na regulaciju imunološkog sustava. Dosadašnja istraživanja su pokazala da je status vitamina D u organizmu povezan s razvojem alergijskih bolesti, uključujući astmu u djece, te da je manjak vitamina D povezan s težim oblikom atopijskog dermatitisa. Manjak vitamina D smatra se značajnim čimbenikom rizika za razvoj nutritivne alergije, a povećane razine vitamina D u majki smanjuju alergijsku senzibilizaciju u djeteta.

Simptomi atopijskog dermatitisa ne podudaraju se uvijek s razinom senzibilizacije, a čimbenici koji utječu na funkciju kožne barijere, kao što su mutacija filagrina i lokalni antibakterijski odgovor, također su povezani s težinom atopijskog dermatitisa. Do danas, detaljni mehanizmi preko kojih je status vitamina D povezan s razvojem atopijskog dermatitisa ostaju nepoznati. Cilj studije koju su proveli koreanski znanstvenici je bio ispitati da li je status vitamina D povezan sa senzibilizacijom na nutritivne alergene i da li u dojenčadi status vitamina D utječe na težinu atopijskog dermatitisa.

Kako bi to ispitali, autori su u presječnoj studiji u 226 dojenčadi s atopijskim dermatitisom (n=168) ili nutritivnom alergijom (n=58) odredili serumske razine vitamina D (25[OH]D) i razine specifičnih imunoglobulina E na najčešće nutritivne alergene. Težina atopijskog dermatitisa određena je kao SCORAD (eng. SCORing Atopic Dermatitis) indeks, a zabilježen je i unos D vitamina. Senzibilizacija na nutritivne alergene kategorizirana je prema broju pozitivnih alergena (niti jedan, jedan, više) te prema stupnju (nedektabilna, niska, visoka).

Rezultati su otkrili značajne razlike u razinama 25(OH)D između skupina ispitanika prema broju (p = 0,006) i stupnju senzibilizacije (p = 0,005). Skupina s višestrukim senzibilizacijama imala je značajnije niže serumske razine 25(OH)D od skupine koja nije imala senzbilizaciju niti na jedan alergen (p = 0,001), kao i od one koja je imala senzibilizaciju na jedan alergen (p = 0,023).

Grupa s visokim stupnjem senzibilizacije imala je značajnije niže razine 25(OH)D u usporedbi sa skupinom koja je imala nedetektabilni stupanj senzibilizacije (p = 0,005), kao i sa skupinom koja je imala niski stupanj senzibilizacije (p = 0,009). Nedostatak vitamina D povećavao je rizik od senzibilizacije na nutritivne alergene (OR 5,0; 95% CI 1,8-14,1), posebno na mlijeko (OR 10,4; 95% CI 3,3-32,7) i pšenicu (OR 4.2; 95% CI 1,1-15,8). Dodatno, SCORAD indeks je bio neovisno povezan sa razinama 25(OH)D, nakon podešenja na stupanj senzibilizacije (podešeni R2 = 0,112, p = 0,031).

U zaključku se navodi da rezultati ove studije upućuju na to da je težina atopijskog dermatitisa neovisno povezana sa serumskim statusom vitamina D i stupnjem senzibilizacije na nutritivne alergene, te da je niska razina serumskog vitamina D povezana s povećanom senzibilizacijom na nutritivne alergene. Potrebne su daljnje studije koje bi potvrdile moguću nelinearnu povezanost između statusa vitamina D i atopijskog dermatitisa.