x
x

Antidepresivi u liječenju Parkinsonove bolesti

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  03.05.2012.

U bolesnika s Parkinsonovom bolesti i teškom depresijom, distimijom ili subsindromskom depresijom, 17 bodova na Hamiltonovoj ljestvici depresije, ali bez znakova demencij dokazana je učinkovitost antidepresiva, venlafaksina XL i paroksetina.

Antidepresivi u liječenju Parkinsonove bolesti

Dosadašnje studije na depresivnim bolesnicima sa Parkinsonovom bolesti dokazale su djelotvornost kognitivno bihevioralne terapije (JW Psychiatry Aug 1 2011)  i nortriptilina(JW Psychiatry Feb 9 2009).

U multicentričnom ispitivanju, tijekom 12 tjedana praćeno je 115 bolesnika s Parkinsonovom bolesti i teškom depresijom, distimijom  ili subsindromskom depresijom (17 bodova na Hamiltonovoj ljestvici depresije) ali bez znakova demencije. Bolesnici su randomizirani u tri skupine:  parokstin, venlafaksin XL i placebo skupinu.

Bolesnici su prosječno primali  24 mg  pakoksetina (početna doza 10 mg, maksimalna doza 40 mg), 121 mg venlafaksina XL dnevno (početna doza 37.5 mg, maksimalna doza 225 mg).

Većina bolesnika, 63% patila je od teške depresije, a oko 90%  svih ispitanika po prvi put je liječeno antidepresivima.  Nakon 12 tjedana liječenja u svim je skupinama došlo do poboljšanja na Hamiltonovoj ljestvici depresije: paroksetin, -13.0; venlafaksine, -11.0  i placebo, -6.8. Učinkovitost liječenja je bila ekvivalentna između skupina antidepresiva, a statistički signifikantno uspješnija u odnosu na  placebo.

VEZANI SADRŽAJ > <