x
x

Niža gustoća neurona radi pesticida u mlijeku?

  Klara Čičić, dr. med.

  31.12.2015.

Moguća je povezanost određenih pesticida korištenih prije 80-tih godina prošlog stoljeća prisutnih u mlijeku i degeneracije moždanih neurona karakteristične za Parkinsonovu bolest, navodi se u japanskoj studiji objavljenoj u časopisu Neurology.

Niža gustoća neurona radi pesticida u mlijeku?
Kontaminacija heptaklorom može biti čimbenik rizika za Parkinsonovu bolest među ljudima koji piju mlijeko u povećanim količinama u područjima gdje se koristio heptaklor.

Rezultati studije pokazali su da je razina gustoće neurona bila najniža u onih ljudi koji su konzumirali velike količine mlijeka (>500mL/dan) i koji su bili nepušači. Među onima koji su pili najviše mlijeka, tragovi heptaklor epoksida bili su nađeni u tkivu mozga njih 90% u usporedbi s 63% onih koji nisu konzumirali mlijeko.

U studiji je sudjelovalo 449 japanskih Amerikanaca s Havaja. Više od 30 godina pratio se unos mlijeka i način prehrane. Nakon smrti izvedene su autopsije i izmjerena je gustoća neurona u supstanciji nigri i razine heptaklor epoksida.

Heptaklor epoksid pripada skupini organoklornih pesticida koji se povezuju s Parkinsonovom bolešću. Ti se pesticidi u zapadnom svijetu više ne koriste, no dugo godina zadržavaju se u zemlji i vodi. Na Havajima se taj pesticid koristio u velikim količinama prije 1980-tih te se nalazio u većim količinama u mlijeku.

Kontaminacija heptaklorom može biti čimbenik rizika za Parkinsonovu bolest među ljudima koji piju mlijeko u povećanim količinama u područjima gdje se koristio heptaklor, no sigurna uzročno posljedična veza ne može se sa sigurnošću povući. Ono što je jasno je da način prehrane može utjecati na pojavu i razvoj bolesti.