x
x

Profesionalizam studenata i nastavnika stomatologije i medicine na Facebooku

  18.08.2022.

Procjena profesionalizma na Facebook profilima studenata i nastavnika medicine i dentalne medicine

Profesionalizam studenata i nastavnika stomatologije i medicine na Facebooku
Studenti i nastavnici moraju biti u potpunosti svjesni svoje profesionalne odgovornosti u okruženju društvenih mreža.

Uvod: Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti i usporediti razinu online profesionalizma na Facebook profilima dostupnim za javno gledanje među studentima i nastavnicima Medicinskog (MEF) i Stomatološkog (SFZG) fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Materijali i metode: Konačni uzorci za analizu sadržaja Facebook profila izrađeni su slučajnim uzorkom od 16,7% svih nastavnika i studenata sa oba fakulteta. Pretraživanje je izvršeno putem novog Facebook računa, koji nije povezan ni s jednim drugim profilom. Profili su kategorizirani kao "privatni" ili "javni". Svaki je profil naknadno bodovan s obzirom na profesionalnost na temelju prethodno objavljene sheme kodiranja.

Rezultati: Konačni uzorak studenata činilo je 325 od 1951 (16,7%) studenata MEF-a i 94 od 565 (16,7%) studenata SFZG-a (n = 419). Konačni uzorak nastavnika činilo je 86 od 516 (16,7%) nastavnika MEF-a i 28 od 166 (16,8%) SFZG-a (n = 114). Ukupno 252 (60,5%) studenta nasuprot 44 (38,6%) nastavnika imalo je javno prepoznatljive Facebook profile, a za 157 (37, 5%) studenata naspram 47 (41,2%) nastavnika bilo je nemoguće utvrditi imaju li Facebook profil (P <0, 001). Među studentima i nastavnicima koji su imali javno prepoznatljive Facebook profile 251 (99,6%) studenata naspram 42 (95,5%) nastavnika imalo je privatni račun (ograničeni pristup) (P = 0, 059). Nije bilo značajne razlike između studenata i nastavnika u pogledu objavljivanja neprofesionalnih sadržaja. 45 (17,9%) studenata nasuprot 11 (25%) nastavnika imalo je potencijalno neprofesionalan sadržaj na svom profilu, dok je 3 (1,2%) studenta naspram 1 (2,3%) nastavnika imalo definitivne povrede profesionalizma na svom profilu (P = 0, 44).

Zaključak: Na Facebook profilima studenata i nastavnika bila je vidljiva zabrinjavajuća razina neprofesionalnog sadržaja. Studenti i nastavnici moraju biti u potpunosti svjesni svoje profesionalne odgovornosti u okruženju društvenih mreža.

Tea Vukušić Rukavina Lovela Machala Poplašen, Marjeta Majer, Marko Marelić, Joško Viskić