x
x

Prezentirani rezultata istraživanja: Koriste li doktori društvene mreže?

  24.05.2022.

Održana prezentacija rezultata istraživanja: Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika (SMePROF projekt)

Prezentirani rezultata istraživanja: Koriste li doktori društvene mreže?
Hipokrat je davno napisao kako se zdravstveni profesionalci trebaju ponašati, stoga su smjernice manje važne. Komunikacija i edukacija su ključ.

18. svibnja 2022.g. su u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirani rezultati istraživanja o korištenju društvenih mreža, stavovima i etičkim vrijednostima doktora medicine/dentalne medicine u RH u svezi e-profesionalizma. Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za zanost „Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika (SMePROF projekt)“ te u partnerstvu s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom dentalne medicine.

Doc. dr. sc. Joško Viskić je prezentirao rezultate prema kojima su stomatolozi više u kontaktu sa svojim pacijentima putem društvenih mreža nego doktori medicine. Zanimljivo je da su medicinari zapravo generalno konzervativniji i oprezniji u uporabi društvenih mreža, ali ipak dolazi do pojave interesa u donošenju promjena načina komunikacije. Većina zdravstvenih djelatnika su pasivni korisnici društvenih mreža, a više od 70 posto ispitanika smatra kako bi službene smjernice za profesionalizam na društvenim mrežama olakšale prijenos komunikacije na te kanale.

U drugom dijelu, u panel raspravi sudjelovali su: dr. sc. Krešimir Luetić, dr. med., predsjednik Hrvatske liječničke komore, mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. dent. med.., predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine, prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med., predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, Natko Beck, dr. med., zdravstveni influencer i Komunikator godine (2021.) te doc. dr. sc. Joško Viskić, dr. stom. sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je moderirala izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica SMePROF projekta.

Željko Krznarić je istaknuo kako je edukacijski potencijal o medicini i dentalnoj medicini na društvenim mrežama ogroman, ali i kako treba biti jako oprezan u pristupu.

Krešimir Luetić je govorio o problemima koje društvene mreže donose medicinskom sustavu: „U zadnjih nekoliko godina značajno je više prijava pacijenata, javnosti, kolega zbog objava na društvenim mrežama. Očito da kolege nisu skroz upoznate kako etično koristiti društvene mreže te čuvati integritet struke.“

Etička pitanja nisu samo potencijalni izazov, već se u ovom trenu vodi preko 15 postupaka pred Sudom časti Hrvatske komore dentalne medicine vezanih za korištenje društvenih mreža rekao je Hrvoje Pezo.

Tea Vukušić Rukavina je istaknula kako je velika prednost društvenih mreža mogućnost „izlaska iz ordinacije“ u virtualnu sferu za provođenje istraživanja te za zdravstveno prosvjećivanje i rješavanje medicinskih pitanja. „Moramo biti proaktivni kao zdravstveni djelatnici u kontekstu promocije ispravnog korištenja društvenih mreža te svih mogućnosti koje nam pružaju“, tvrdi Vukušić Rukavina. Slično razmišlja i Natko Beck: „Hipokrat je davno napisao kako se zdravstveni profesionalci trebaju ponašati, stoga su smjernice manje važne. Komunikacija i edukacija su ključ.“

Panelisti su zaključili kako su društvene mreže uz svijest o opasnostima ipak velika prednost, ali će trebati vrijeme za sazrijevanje kako bi se pravilno upotrebljavale te da zdravstveni djelatnici moraju biti upoznati s ispravnim korištenjem društvenih mreža. „Upornost i konzistentnost su ključni faktor u korištenju društvenih mreža, uz to da su sve aktivnosti planirane.“, zaključio je Natko Beck.