x
x

Objavljene Smjernice za korištenje društvenih mreža za zdravstvene djelatnike

  04.11.2023.

U okviru HRZZ UIP-2017-05-2140 projekta "Opasnosti i prednosti društvenih mreža za zdravstvene djelatnike - SMePROF projekta", istraživači SMePROF projekta (djelatnici Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) su u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom i Hrvatskom komorom dentalne medicine kreirali Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja e-profesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine.

Objavljene Smjernice za korištenje društvenih mreža za zdravstvene djelatnike

Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja e-profesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine pružaju jasan okvir za upotrebu društvenih mreža za liječnike i stomatologe, s naglaskom na razdvajanju profesionalnog i privatnog sadržaja, prepoznavanju potencijalnih rizika i prilika, te poticanju etičkog i odgovornog ponašanja u digitalnom okruženju.

Ovaj dokument ne samo da pruža konkretne preporuke i smjernice, već također naglašava važnost kontinuiranog učenja, refleksije i prilagodbe u svijetu koji se neprestano mijenja. Kroz ovaj pristup, autori teže osnaživanju zdravstvenih radnika da postanu informirani, svjesni i odgovorni korisnici društvenih mreža, dok istovremeno pružaju najvišu razinu skrbi svojim pacijentima. U konačnici, ove smjernice služe kao temelj za izgradnju povjerenja, integritetea i profesionalizma u digitalnom dobu, osiguravajući zdravstvenim radnicima ne samo prilagodbu, već i napredak u vrlo dinamičnom okruženju.

Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja eprofesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine (pdf)

Smjernice su sažete u 20 točaka, a prikazani su i objašnjeni ilustrativni primjeri iz literature i dnevnih novina.

1. Postavite jasne granice
2. Imajte cilj i odaberite pravu platformu
3. Izbjegavajte društvene mreže za razgovore jedan na jedan
4. Doseg društvenih mreža je širok, a publika nepoznata
5. Razmotrite utjecaj svog komunikacijskog stila i dosega
6. Razmotrite vlastiti interes i način sudjelovanja
7. Razmislite prije nego što objavljujete
8. Budite točni
9. Budite razumni
10. Pažljivo s fotografijama
11. Autorska prava
12. Znajte kada stati
13. Pazite na druge
14. Budite svjesni opasnosti iznošenja neistinitih činjenica
15. Povjerljivost (Posebno osjetljive kategorije su djeca, darivatelji/primatelji organa te umrle osobe)
16. Svjesno upravljajte privatnošću
17. Pratite promjene postavki privatnosti
18. Sukob interesa
19. Informirajte kolege
20. Vodite računa o svom mentalnom zdravlju