x
x

Navike korištenja društvenih mreža studenata medicine i farmacije i stavovi

  16.02.2022.

Navike korištenja društvenih mreža i stavovi prema e-profesionalizmu među studentima medicine i dentalne medicine: kvantitativna presječna studija objavljena u CMJ-u.

Navike korištenja društvenih mreža studenata medicine i farmacije i stavovi

Cilj: Opisati i usporediti navike korištenja društvenih mreža i stavove studenata medicine i stomatologije prema e-profesionalizmu te utvrditi njihovo mišljenje o potencijalno neprofesionalnom ponašanju i objavama.

Metode: U ovoj kvantitativnoj presječnoj anketnoj studiji studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Stomatološkog fakulteta ispunili su anketni upitnik o korištenju društvenih mreža, navikama korištenja kao i stavove prema e-profesionalizmu.

Rezultati: Od 714 prikupljenih upitnika, analizirano je 698 (411 studenata medicine i 287 studenata stomatologije). Najčešće korištene društvene mreže bile su Facebook (99%) i Instagram (80,7%). Obje grupe prepoznale su neprofesionalne sadržaje. Studenti medicine su kao neprofesionalne objave istaknuli: objava sadržaja koji sadrže fotografije pacijenata (61% naspram 89,8%; P<0,001), sadržaj koji opisuju interakciju s pacijentom u kojoj ne otkrivaju nikakve osobne podatke (23% naspram 41,8%; P<0,001) i sadrže kritičke komentare o fakultetu (53% prema 39,7%; P=0,001). Studenti dentalne medicine su bili otvoreniji za komunikaciju putem društvenih mreža (39,7% vs 16,3%; P<0,001), češće su izjavili da bi prihvatili (41,5% vs 12,2%; P<0,001) ili su već prihvatili (28,2% vs 5,6 %; P<0,001) zahtjeve za prijateljstvo/praćenja te bi poslali zahtjev za prijateljstvo/praćenje svojim pacijentima (5,2% naspram 1,2%; P=0,002).

Zaključak: Obje grupe su bile svjesne e-profesionalizma. Studenti stomatologije su manje senzibilizirani na vizualne prikaze pacijenata i skloniji korištenju društvenih mreža.

Joško Viskić, Dražen Jokić, Marko Marelić, Lovela Machala Poplašen, Danko Relić, Kristijan Sedak, Tea Vukušić Rukavina 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPLIVIT total energyAndol PRO
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: