x
x

e-profesionalizam zdravstvenih radnika na društvenim mrežama

  22.08.2022.

Zdravstveni radnici su prisutni na društvenim mrežama što je korisno za njihov osobni i profesionalni život. U kontekstu e-profesionalizma formiraju se novi standardi koji mijenjaju unaprijed definirane starije i offline pojmove. Međutim, sa svim benefitima korištenja društvenih mreža dolaze i opasnosti, a objave su izložene evaluaciji kolega, nadređenih i javnosti kao što npr. svjedoči pokret #medbikini.

e-profesionalizam zdravstvenih radnika na društvenim mrežama

Metoda otkrivanja neprofesionalnog ponašanja na društvenim mrežama

Razina e-profesionalizma na Facebook profilima studenata medicine ili dentalne medicine i fakulteta dostupnih javnosti pokazala je visoku razinu razumijevanja e-profesionalizma.

Ciljevi ove studije bili su razviti bolji sustav kodiranja (SMePROF shema kodiranja) za procjenu neprofesionalnog ponašanja studenata medicine ili stomatologije i nastavnika na javnim profilima na Facebooku te usporediti pouzdanost između shema kodiranja korištenih u prethodnim istraživanjima i SMePROF sheme kodiranja.

Pretraživanje je provedeno pomoću novog Facebook profila korištenjem slučajnog uzorka studenata i nastavnika Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svaki je profil naknadno procijenjen s obzirom na profesionalizam na temelju prethodno objavljenih kriterija i uspoređen s novom shemom kodiranja SMePROF razvijenom za ovu studiju.

Usporedba konačnih rezultata između prve i druge faze pokazala je razumijevanje profesionalizma na webu, s vrlo malim postotkom neprofesionalnog sadržaja, kako za studente (9/222, 4,1% naspram 12/206, 5,8%), tako i za nastavno osoblje (1/25 , 4% u odnosu na 0/23, 0%). Za procjenu potencijalno neprofesionalnog sadržaja primijećen je za studente pad od 4 puta, korištenjem kodiranja SMePROF, (26/222, 11,7% do 6/206, 2,9%) i za nastavno osoblje pad od 5 puta (6/25 , 24% do 1/23, 4%).

SMePROF shema kodiranja je validiran i objektivan instrument za procjenu profesionalnosti zdravstvenih djelatnika na Facebooku. Ovo istraživanje naglašava ulogu konteksta u percepciji neprofesionalnog i potencijalno neprofesionalnog sadržaja i daje uvid u postojanje različitih skupova pravila za web-baziranu i offline interakciju koja označava ponašanje kao neprofesionalno. Razina e-profesionalizma na Facebook profilima studenata medicine ili dentalne medicine i fakulteta dostupnih javnosti pokazala je visoku razinu razumijevanja e-profesionalizma.

Tea Vukušić Rukavina, Lovela Machala Poplašen, Marjeta Majer, Danko Relić, Joško Viskić, Marko Marelić 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000Andol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: