x
x

Projekt telefonskog savjetovanja i izdavanja lijekova osobama u izolaciji

  08.04.2020.

Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) zajedno sa Hrvatskim Crvenim križem (HCK) je pokrenula projekt telefonskog savjetovanja i izdavanja lijekova u domove bolesnika u izolaciji, samoizolaciji i nepokretnih bolesnika povezanih s epidemijom koronavirusa

Projekt telefonskog savjetovanja i izdavanja lijekova osobama u izolaciji

Projekt je zamišljen tako da se izdavanje lijekova provodi uz najvišu razinu sigurnosti za pacijente.

Stoga je putem aplikacije osigurana sljedivost lijeka od inicijalnog poziva pacijenta do zadnjeg koraka, a to je izdavanje u domu pacijenta i savjetovanje o terapiji.

Pacijenti će uslugu ljekarnika moći zatražiti putem zajedničkog pozivnog broja HLJK-a i HCK-a 08001188 ili na izravni broj call centra HLJK-a 072700222.

Projekt će provoditi volonteri - magistri farmacije s odobrenjem za samostalni rad u trajanju od 4 ili 8 sati dnevno.

Komora je dosad primila prijave 120 volontera ljekarnika, koji će tu uslugu pružati na cijelom području Hrvatske.

Cilj je osigurati kontinuitet opskrbe lijekovima i ljekarničkih savjeta svima pogođenima epidemijom na stručan, siguran i zakonit način, kao i spriječiti kršenja propisanih mjera i ograničenja kretanja.

Usluga je usmjerena na izdavanje lijekova pacijentima kojima je dodijeljena mjera izolacije ili samoizolacije, nemoćnim i nepokretnim osobama koje su u mreži socijalnih službi te transplantiranim, onkološkim i drugim imunokompromitiranim pacijentima kojima je važno da ne izlaze iz svojih domova u uvjetima epidemije.

Putem call centra pacijenti će moći zatražiti i savjet o novim terapijama koje su im propisane te provjeriti kompatibilnost nove terapije s lijekovima koje koriste od ranije.