x
x

Sagorijevanje u području mentalnog zdravlja

  13.02.2018.

Burnout (sagorijevanje) se često spominje kao pojava u području mentalnog zdravlja. Riječ je o prolongiranom odgovoru na kronične stresore vezane uz posao, te kao takav ima poseban značaj u zdravstvu gdje je emocionalni i fizički stres nerijetko iskustvo osoblja.

Sagorijevanje u području mentalnog zdravlja

Cilj rada je odrediti razinu stresa kod stručnjaka koji rade u psihijatrijskoj bolnici, kao i istražiti postoje li razlike u razini stresa obzirom na različite karakteristike sudionika kao što su spol, stupanj obrazovanja, bračni status, radno vrijeme itd. U radu je korišten Upitnik sagorijevanja na poslu sa kliničkim podtipovima (The Burnout Clinical Subtypes Questionnaire – BCSQ).

Studija je provedena od srpnja do prosinca 2014., te od travnja do svibnja 2015. Uzorak čini 141 sudionik, stručnjaka u području zaštite mentalnog zdravlja, zaposlenih u psihijatrijskoj bolnici, 31,9% čine muškarci, a 68,1% žene, prosječne dobi 38,8 godina.

Ukupni rezultati pokazuju da sudionici imaju niže rezultate na svim subskalama. Rezultati su pokazali da postoji umjereno iskustvo sagorijevanja na poslu, na način da će sudionik osjećati preopterećenje kada pokušava povećati svoju naknadu radeći prekovremeno.

Ovaj upitnik može biti vrlo koristan instrument za buduće procjene i programiranje intervencija, kao i za različite strategije liječenja pojedinih podtipova sagorijevanja na poslu.

VEZANI SADRŽAJ > <