x
x

Negativan utjecaj burnout sindroma u liječnika na rad s pacijentima

  Klara Čičić, dr. med.

  20.02.2015.

Profesionalni sindrom burnout ima ozbiljne negativne posljedice ne samo za liječnike, već i potencijalno za njihove pacijente, objavljeno je u časopisu Psychiatric Services.

Negativan utjecaj burnout sindroma u liječnika na rad s pacijentima
U ostalih je liječnika burnout smanjio empatiju, pogoršao komunikaciju i negativno utjecao na angažman oko pacijenta.

Istraživanje provedeno na 120 liječnika koji se bave mentalnim zdravljem pokazalo je da je u 58% ispitanika sindrom burnout imao negativan utjecaj na kvalitetu rada i produktivnost. U ostalih je liječnika burnout smanjio empatiju, pogoršao komunikaciju i negativno utjecao na angažman oko pacijenta.

Medscape Medical News je 2015. godine objavio izvještaj o kvaliteti života liječnika koji je pokazao da 46% američkih liječnika tijekom radnog vijeka iskusi brunout, što je za 6% više nego 2013. godine.

Termin „burnout“ ili sagorijevanje označava stanje emocionalnog i psihičkog iscrpljenja na poslu. Javlja se češće u osoba koje rade s drugim ljudima. Ključne odrednice su emocionalno iscrpljenje, razvitak negativnih stavova i osjećaja prema pacijentu i tendencija negativnoj samoevaluaciji. Posljedice sindroma sagorijevanja mogu biti vrlo ozbiljne za osoblje, pacijente i institucije u kojima se nalaze.

VEZANI SADRŽAJ > <