x
x

Prijave za sudjelovanje u Radnoj skupini za zaštitu mentalnog zdravlja mladih

  12.02.2022.

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske poziva zainteresirane stručnjake da se prijave za sudjelovanje u Radnoj skupini za zaštitu mentalnog zdravlja mladih. Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika koje utječu na mlade.

Prijave za sudjelovanje u Radnoj skupini za zaštitu mentalnog zdravlja mladih

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika koje utječu na mlade.

Radna skupina za mentalno zdravlje mladih je povremena radna skupina Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske osnovana 17.11.2021. s ciljem izrade pregled stanja zaštite mentalnog zdravlja mladih u Republici Hrvatskoj te izrada smjernica unaprjeđenja iste i to prema područnim ciljevima:

1) vrsta i opća dostupnost usluga zaštite mentalnog zdravlja mladih;
2) mentalno zdravlje mladih u kontekstu odgojno-obrazovnog procesa;
3) mentalno zdravlje posebno ugroženih skupina mladih;
4) terminologija u području mentalnog zdravlja;
5) pregled izazova i teškoća s kojima se mladi susreću, a koje imaju izravne reperkusije na njihovo mentalno zdravlje.

Prijaviti se mogu liječnici specijalisti psihijatrije koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu), liječnici specijalizanti psihijatrije, psiholozi sa važećim Rješenjem o pravu na obavljanje psihološke djelatnosti, psiholozi vježbenici, savjetodavni terapeuti i psihoterapeuti sa važećom dopusnicom za samostalno obavljanje djelatnosti psihoterapije te psihoterapijski vježbenici.

Više informacija potražite na stranicama Hrvatske liječničke komore

Izvor: HLK

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: