x
x

Opterećenje liječnika obiteljske medicine u Austriji

  19.11.2015.

Prezaposleni i pod stresom? Presječno istraživanje radnog opterećenja gradskih i seoskih liječnika opće prakse u Austriji u sklopu projekta QUALICOPC

Opterećenje liječnika obiteljske medicine u Austriji
Austrijski liječnici opće prakse pod velikim su radnim opterećenjem, pogotovo oni koji rade na selu.

Cilj Odrediti radno opterećenje liječnika opće prakse u Austriji, te napraviti usporedbu seoskih i gradskih liječnika.

Postupci U sklopu istraživanja Kvaliteta i troškovi primarne skrbi u Europi (eng, Quality and Costs of Primary Care in Europe, QUALICOPC) između studenog 2011. i svibnja 2012 stratificiranom uzorku liječnika opće prakse podijeljen je standardizirani upitnik. Analiza podataka uključila je deskriptivnu statistiku i regresijsku analizu.

Rezultati Analiza je uključila podatke o 173 liječnika. Seoski liječnici imali su u prosjeku 49.3 radna sata tjedno, plus 23,7 dežurstava u pripremi, na poziv u 3 mjeseca i 26,2 kućnih posjeta tjedno. U usporedbi s gradskim liječnicima, čak i u potpuno podešenom regresijskom modelu, seoski liječnici imali su značajno više radnih sati (B 7,00; P=0,002) i dežurstava (B 18,91; P <0,001). 65,8% svih liječnika doživjelo je svoju razinu stresa kao visoku, dok je 84,6% mislilo da obavlja nepotrebne administrativne poslove.

Zaključak Naše istraživanje pokazuje da su austrijski liječnici opće prakse pod velikim radnim opterećenjem, pogotovo oni koji rade na selu. S obzirom na to da je interes liječnika za rad u općoj praksi smanjen, nužno je popraviti ovakvu sitauciju.

Kathryn Hoffmann, Silvia Wojczewski, Aaron George, Willemijn L. A. Schäfer, Manfred Maier