x
x

Opterećenje liječnika obiteljske medicine u Austriji

  19.11.2015.

Prezaposleni i pod stresom? Presječno istraživanje radnog opterećenja gradskih i seoskih liječnika opće prakse u Austriji u sklopu projekta QUALICOPC

Opterećenje liječnika obiteljske medicine u Austriji
Austrijski liječnici opće prakse pod velikim su radnim opterećenjem, pogotovo oni koji rade na selu.

Cilj Odrediti radno opterećenje liječnika opće prakse u Austriji, te napraviti usporedbu seoskih i gradskih liječnika.

Postupci U sklopu istraživanja Kvaliteta i troškovi primarne skrbi u Europi (eng, Quality and Costs of Primary Care in Europe, QUALICOPC) između studenog 2011. i svibnja 2012 stratificiranom uzorku liječnika opće prakse podijeljen je standardizirani upitnik. Analiza podataka uključila je deskriptivnu statistiku i regresijsku analizu.

Rezultati Analiza je uključila podatke o 173 liječnika. Seoski liječnici imali su u prosjeku 49.3 radna sata tjedno, plus 23,7 dežurstava u pripremi, na poziv u 3 mjeseca i 26,2 kućnih posjeta tjedno. U usporedbi s gradskim liječnicima, čak i u potpuno podešenom regresijskom modelu, seoski liječnici imali su značajno više radnih sati (B 7,00; P=0,002) i dežurstava (B 18,91; P <0,001). 65,8% svih liječnika doživjelo je svoju razinu stresa kao visoku, dok je 84,6% mislilo da obavlja nepotrebne administrativne poslove.

Zaključak Naše istraživanje pokazuje da su austrijski liječnici opće prakse pod velikim radnim opterećenjem, pogotovo oni koji rade na selu. S obzirom na to da je interes liječnika za rad u općoj praksi smanjen, nužno je popraviti ovakvu sitauciju.

Kathryn Hoffmann, Silvia Wojczewski, Aaron George, Willemijn L. A. Schäfer, Manfred Maier

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: