x
x

Genomika prve tri godine života

  05.04.2017.

Jedan od temeljnih bioloških procesa je prepisivanje DNA u mnogostruke kopije glasničke RNA čija ukupnost u stanici tvori transkriptom.

Genomika prve tri godine života

Na analizirani transkriptomski profil utječu mnoge stvari kao što su redoslijed nukleotida u DNA, naslijeđeni obrazac epigenetskih promjena genoma i mnogi drugi čimbenici iz okoline. Svi ovi čimbenici dovode do toga da je ekspresija gena specifična za mjesto ekspresije (pojedina stanica, dio tkiva ili organa) i vrijeme kada se eksprimira. Zbog toga istraživanja transkriptoma imaju jedinstvenu mogućnost odgonetanja složenih genetsko-epigenetsko-okolišnih procesa kao što je razvoj mozga, te njihovu ulogu u nastanku poremećaja ljudskog mozga.

Nakon rođenja transkriptom mozga se dramatično mijenja, te se uspostavljaju prvi obrasci ekspresije gena karakteristične za odraslu dob. Ovo razdoblje ključno je za pravilan razvoj moždanih struktura i uspostavu normalne funkcije mozga.

Goran Sedmak

VEZANI SADRŽAJ > <