x
x

Neurobiološka osnova razvojne pojave jezika

  22.04.2017.

Ključna citoarhitektonska svojstva fronto-operkularne moždane kore još nisu razvijena u moždanoj kori novorođenčeta, nego do uspostave magnopiramidalnosti podsloja IIIc i karakterističnog stupnja granularnosti sloja IV dolazi tek postnatalno.

Neurobiološka osnova razvojne pojave jezika

Naša istraživanja su pokazala da do uspostave magnopiramidalnosti u polju 45 dolazi između 8. i 12. mjeseca života u lijevoj hemisferi, a vjerojatno u isto vrijeme i u desnoj hemisferi. Do uspostave magnopiramidalnosti u polju 44 lijeve hemisfere također dolazi između 8. i 14. mjeseca života, no čini se da taj proces u desnoj hemisferi kasni u odnosu na lijevu (magnopiramidalnost desnog polja 44 nije bila razvijena ni u dobi od 9 niti u dobi od 13 mjeseci). Nadalje, rezultati pokazuju da je potpuna magnopiramidalnost postojano obilježje triangularnog polja 45 od 9. mjeseca do odrasle dobi u obje hemisfere. S druge strane, potpuna magnopiramidalnost operkularnog polja 44 se uočava u samo nekim mozgovima i to polje je podložno velikoj interindividualnoj varijabilnosti neovisno o dobi. Ni razvoj modularne organizacije piramidnih neurona slojeva IIIc i V niti razvoj stupnjeva granularnosti sloja IV nisu vremenski povezani s razvojem magnopiramidalnosti. Ta citoarhitektonska svojstva su u oba polja i u obje hemisfere podložna izrazitim interindividualnim varijacijama, neovisno o dobi. No, nakon 9. mjeseca polje 45 u većini slučajeva pokazuje tipičnu kombinaciju potpune magnopiramidalnosti i jasne granularnosti sloja IV; polje 44 tipičnu građu (potpuna magnopiramidalnost i intermedio-granularnost) pokazuje u samo nekim mozgovima, dok je u većini riječ o različitim „atipičnim“ kombinacijama ta dva ključna arhitektonska svojstva. Poznavanje citoarhitektonskog razvoja fronto-operkularne kore je temeljni uvjet za kasniju analizu molekularnog fenotipa njezinih neurona, te razvoja elemenata neuronskih krugova i mreža bitnih za neurobiološku podlogu jezične i simboličke sposobnosti. Do promjena citoarhitektonike fronto-operkularne kore dolazi krajem prve godine života, usporedno s bitnim razvojnim promjenama u procesima obrade i proizvodnje jezika, obilježjima komunikacije i govoru.

 

Miloš Judaš

VEZANI SADRŽAJ > <