x
x

Nanočestice u teranostici poremećaja mozga

  11.04.2017.

Nanočestice u teranostici poremećaja mozga - uspostava novog područja translacijskih interdisciplinarnih istraživanja, nanoneuroznanosti

Nanočestice u teranostici poremećaja mozga

Nanočestice su predmet intenzivnih znanstvenih istraživanja uz sve veću primjenu u medicini, fizici, optici i elektronici. Zbog svojih malih dimenzija, u rasponu od 1 do 100 nm, imaju vrlo velik odnos aktivne površine u odnosu na volumen, što dovodi do bitno različitih svojstava od čestica na mikro- ili makrorazini. Tijekom provedbe GlowBrain projekta magnetske nanočestice korištene su za označavanje matičnih stanica i njihovo in vivo praćenje nakon transplantacije u mišji mozak. Zbog toga je sustavno organizirana procjena biokaompatibilnosti i sigurnosti nanočestica kako bi se odredile one pogodne za ovu namjenu (1).
Procjena nanočestica uključila je analizu njihovih fizikalno-kemijskih svojstava, in vitro pokuse s ciljnim stanicama, te njihovu vizualizaciju u mišjem mozgu in vivo. Posebno su se u in vitro pokusima detaljno procijenjivali mehanizmi označavanja stanica, te moguće štetne nuspojave koje bi ulazak nanočestica mogao imati na ciljne stanice (2-4). Sustavnim pristupom povezan je niz postupaka u jedinstvenu cjelinu, što je omogućilo usmjereni dizajn nanočestica prema željenim svojstvima i rezultiralo biokompatibilnim maghemitnim i magnetitnim nanočesticama za vizualizaciju magnetskom rezonancijom (5).
Osim prikazane dijagnostičke, otvaraju se mogućnosti dizajna nanočestica za terapijske primjene, koje bi uz nova terapijska svojstva sačuvala svoje sposobnosti in vivo vizualizacije. To je osnova teranostike, gdje ista nanočestica ima dvije namjene, terapijsku i dijagnostičku. Uspostavivši opisane postupke u Hrvatskoj, započeli smo novo područje translacijskih interdisciplinarnih istraživanja, nanomedicine i nanoneuroznanosti.
1. Pongrac IM, …, Gajović S. Beilstein J Nanotechnol. 2016;7:926-36.
2. Domazet Jurašin D, Ćurlin M, …, Gajović S. Beilstein J Nanotechnol. 2016;7:246-262.
3. Pongrac IM, …, Vinković Vrček I, Gajović S. Int J Nanomedicine. 2016;11:1701-15.
4. Vinković Vrček I, …, Ćurlin M, Gajović S. RSC Adv. 2015;5:70787-70807.
5. Kostiv U, …, Vinković Vrček I, Gajović S, Horák D. RSC Adv. 2017;7:8786-8797.

 

Dinko Mitrečić, Marija Ćurlin, Ivana Vinković Vrček, Srećko Gajović