x
x

Nove spoznaje o MR slikovnom prikazu mozga u fetalnoj dobi

  04.05.2017.

Kao dodatak ultrazvuku u prenatalnoj procjeni, MR u fetalnoj dobi predstavlja važan dijagnostički postupak kako normalnog razvoja mozga tako i patoloških promjena u središnjem živčanom sustavu.

Nove spoznaje o MR slikovnom prikazu mozga u fetalnoj dobi

Uz strukturni imaging mozga, veliki napredak u MR tehnologiji predstavlja upotreba difuzijskih traktografskih metoda snimanja (DTI, od eng. Diffusion Tensor Imaging) te funkcijske MR snimke u „mirovanju“ (rs-fMRI,, od eng. resting state fMRI) u protokolima slikovnih prikaza mozga u prenatalnoj dobi, omogućavajući više od samog uvida u morfologiju mozga. Analizom sinkronizirane aktivnosti fetalnog mozga in utero rs-fMRI može koristiti za identificiranje razvoja “normalnih” i patoloških kortikalnih mreža što može služiti kao potencijalni marker poremećenog razvoja i plastičnosti mozga. In utero DTI pruža jedinstvenu mogućnost istraživanja trodimenzionalnog prikaza razvoja moždanih puteva bijele tvari pa je već uspješno korišten u prikazu corpusa callosuma, capsule interne, no čak i asocijativnih vlakana fetalnog mozga u drugom i trećem trimestru trudnoće. Također, omogućava nam i neinvazivni uvid u poremećen tijek moždanih puteva kod moždanih malformacija, primjerice Probstov snop u agenezi corpusa callosuma. Iako se tipično slikovni prikaz fetalnog mozga radi na MR uređajima jačine magnetskog polja 1.5T, sve više u upotrebi je magnetsko polje jačine 3T; posljedično i veća rezolucija slike te veći omjer signal/šum, što omogućuje precizniji prikaz moždanih struktura i njihovih lezija.
Sve veći razvoj napretka MR slikovnog prikaza fetalnog mozga i njegova češća upotreba posljedično zahtjevaju neophodnu usporedbu s prikazom mozga u postnatalnom razdoblju, ili u slučaju smrti fetusa, sa in vitro MR pregledom i histologijom.

 

Christian Mitter