x
x

Rana detekcija i inovativni pristupi za cerebralnu paralizu

  03.06.2017.

Mogućnosti za ranu detekciju cerebralne paralize (CP) razlikuju se za nedonoščad i dojenčad rođenu u terminu.

Rana detekcija i inovativni pristupi za cerebralnu paralizu

U nedonoščadi, najbolje predviđanje se postiže kombinacijom metoda modernog oslikavanja mozga i procjene spontanih pokreta. S rastućim dokazima o potencijalnim prednostima rane intervencije u okviru neuroplasticiteta, kao i s postojećim postupcima detekcije, dolazi do značajnih promjena u praksi dijagnosticiranja i planiranja intervencije za djecu s CP. Suvremena literatura sugerira da je intenzivna, ponavljajuća te cilju-usmjerena intervencija vrlo učinkovita te se stoga smatra standardom dobre prakse za učenje motoričkih vještina kod djece s CP.
Primjena sustava virtualne stvarnosti je inovativni pristup u tretmanu CP, koji osnažuje cilju-usmjereno motoričko učenje. Implementirajući terapijske ciljeve u sučelja uređaja virtualne stvarnosti, robotski potpomognute metode mogu se koristiti u kombinaciji s konvencionalnim terapijama. Navedeni sustavi, osobito kod djece, putem scenarija virtualne realnosti mogu povećati motivaciju za intenzivni program tretmana u razigranom terapijskom okruženju. Ove nove tehnologije predstavljaju motivirajuće komplementarne metode u standardnim konceptima fizioterapije i radne terapije. Rezultati provedenih istraživanja pokazuju poboljšanje grubih i finih motoričkih funkcija u djece s CP, te ukazuju da ovi inovativni pristupi tretmana mogu postati učinkovite nove strategije za poticanje procesa senzomotornog učenje za djecu s CP.

Ana Katušić

VEZANI SADRŽAJ > <