x
x

Placebo i nocebo iz neuroznanstvene perspektive medicine utemeljene na činjenica

  19.04.2017.

Koncept medicine utemeljene na činjenicama (EBM) kao najvišeg standarda zdravstvene skrbi pojavio se devedesetih godina prošlog stoljeća koje su označene i kao dekada mozga.

Placebo i nocebo iz neuroznanstvene perspektive medicine utemeljene na činjenica

EBM danas predstavlja objektivnu, somo-korigirajuću, istinitu i pouzdanu praksu u medicini, a njezinu antitezu predstavljaju medicinske prakse utemeljene na autoritetu sivih eminencija, samo na iskustvu, vehemenciji, elokvencji, providnosti, nepovjerenju, nervozi, vjerovanjima, marketingu, ili pomodarstvu. Fenomeni placeba i noceba određuju sudbinu EBM na mnogo načina. To su fascinirajući univerzalni, kulturni i psihobiološki fenomeni čiju važnost i prirodu mnogi ne razumiju ispravno. U medicini placebo i nocebo fenomeni se obično definiraju kao pozitivne ili negativne psihološke ili fiziološke reakcije na inertnu, neaktivnu tvar ili irelevantnu proceduru. Međutim, placebo i nocebo fenomeni su mnogo više od tog zato što svaka medicinska procedura uključujući i psihoterapiju može biti praćena placebo („ja ću zadovoljiti“) ili nocebo („ja ću štetiti“) odgovorom koji mogu značajno modificirati terapijski ishod. Iznenađujuća je činjenica da je donedavno fenomen noceba bio nepoznat većini zdravstvenih radnika a istraživanja i spoznaje su još i danas malobrojna. Placebo i nocebo nam govore o složenosti liječenja i imaju važne implikacije na naše razumijevanje znanstvene evaluacije metoda liječenja i medicine utemeljene na činjenicama. Proturječnost rezultata istraživanja i pogrešno tumačenje ovih fenomena su važne sastavnice pseudoznanstvenih evaluacija metoda liječenja, odnosno učinka pojedinih lijekova, te „medicine zavedene činjenicama“. Bolje znanstveno razumijevanje mehanizama fenomena placeba i noceba te mogućeg upravjanja ovim fenomenima u kliničkoj praksi su krucijalni preduvjeti povezivanja prakse utemeljene na činjenicama i činjenica utemeljenih u praksi s ciljem povećana terapijski efektivnosti u psihijatriji. Konceptualni okvir kreativne psihofarmakoterapije uključuje personalizaciju i maksimalizaciju placebo reakcija a minimalizaciju nocebo reakcija bolesnika s ciljem povećanja terapijske efektivnosti i eficijentnosti.
Unatoč značajnom napretku u istraživanjima i razumijevanju placeba i noceba, posebice njihove neurobiologije i psihodinamike, postoje još mnoga otvorena pitanja i dileme.

Cilj prezentacije je bio dati transdisciplinarni i integrativni prikaz suvremenih spoznaja o placebo i nocebo fenomenima kao i nekih mogućnosti poticanja placebo reakcijai smanjenja nocebo reakcija tijekom liječenja.

Miro Jakovljević

Literatura:
1. Benedetti F: Placebo Effects. Second Edition. Oxford University Press, Oxford, 2014.
2. Enck P, Bingel U, Schedlowski M & Rief W: The placebo response in medicine: minimize, maximize or personalize? Nature Reviews/Drug Discovery 2013; 12:191-204.
3. Ioannidis JPA: Effectivenes of antidepressants: an evidence myth constructed from a thousand randomized trials? Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 2008;3:14 doi:10.1186/1747-5341-3-14
4. Jakovljević M: How to increase treatment effectiveness and efficiency in psychiatry: Creative psychopharmacotherapy – Part 2: Creating favorable treatment context and fostering patients’ creativity. Psychiatria Danubina 2013; 25:274-279.

5. Jakovljević M: The placebo-nocebo response: Controversies and challenges from clinical and research perspective. European Neuropsychopharmacology 2014; 24:333-341.
6. Jakovljević M: Placebo and nocebo response in patients with depression – Do we need to reconsider our treatment approach and clinical trials design? Psychiatria Danubina 2014; 26:
7. Naudet F, Falissard B, Boussagen R & Healy D: Has evidence based medicine left quackery behind. Intern Emerg Med 2015; 10:631-634. DOI 10.1007/s11739-015-1227-3