x
x

Slikovni prikaz razvojnog oštećenja mozga: što je normalno, a što abnormalno?

  02.04.2017.

Razvoj mozga kompleksna je interakcija proliferacijskih, migracijskih i diferencijacijskih procesa koji su vrlo precizno usklađeni u vremenu i prostoru.

Slikovni prikaz razvojnog oštećenja mozga: što je normalno, a što abnormalno?
U perinatalnom periodu mozak se intenzivno razvija pa se i MR nalaz značajno mijenja iz tjedna u tjedan. Tek detaljnim definiranjem svih razvojnih procesa i njihovih karakteristika na MR slikama mogu se definirati kriteriji normalnog i abnormalnog razvoja mozga.

Odstupanje od normalnog razvojnog obrasca, bilo zbog genetskih ili okolišnih čimbenika, dovodi do poremećaja koji mogu imati različite učinke na kliničku sliku. Od velike je važnosti pravovremeno dijagnosticirati razvojna oštećenja mozga te započeti s odgovarajućim tretmanom. Magnetska rezonancija (MR) najpreciznija je dijagnostička metoda koja na submilimetarskoj rezoluciji prikazuje strukturu mozga, ali ipak unatoč tome ponekad je teško u perinatalnom periodu odrediti da li je MR nalaz uredan ili abnormalan. Naime, u perinatalnom periodu mozak se intenzivno razvija pa se i MR nalaz značajno mijenja iz tjedna u tjedan. Tek detaljnim definiranjem svih razvojnih procesa i njihovih karakteristika na MR slikama mogu se definirati kriteriji normalnog i abnormalnog razvoja mozga. U ovom trenutku takvi opće prihvaćeni kriteriji nažalost još uvijek ne postoje. To je i jedan od glavnih razloga relativno slabe prognostičke vrijednosti novorođenačkog MR pregleda za kasniji neurološki i psihološki razvoj djeteta. Naša istraživanja doprinose rješavanju ovog problema korelacijom histoloških preparata i slikovnog prikaza mozga u različitim stadijima perinatalnog razvoja s posebnim osvrtom na redoslijed i međusobni odnos osnovnih projekcijskih, kalozalnih i asocijacijskih putova. Smatramo kako će ovakav pristup pomoći u boljem definiranju kriterija normalnog i abnormalnog MR nalaza a potom i omogućiti pravovremenu terapiju djece s razvojnim oštećenjem mozga.

Milan Radoš, Ivica Kostović