x
x

Urinarna inkontinencija i smjernice za liječenje

  19.11.2015.

Urinarna inkontinencija svako je nevoljno otjecanje urina. Može se javiti kod osoba obaju spolova u svakoj životnoj dobi, izaziva osjećaj srama i nelagode, mijenja životni stil bolesnika i narušava kvalitetu života. Kod žena je dva puta češća nego kod muškaraca i najčešće se povezuje sa ženskim uroginekološkim patološkim stanjima.

Urinarna inkontinencija i smjernice za liječenje

Urinarna inkontinencija kod muškaraca

Radikalna prostatektomija kao vrlo čest kirurški zahvat veže se uz mušku urinarnu inkontinenciju.

Vrlo je malo istraživanja o muškoj urinarnoj inkontinenciji (UI). Prevalencija UI kod muškaraca raste s dobi bolesnika, a faktori rizika su osim starije dobi simptomi donjeg urinarnog trakta (LUTS), infekcije mokraćnog sustava, funkcionalna i kognitivna oštećenja i neurološki poremećaji.

Karakteristično je za muškarce da su faktor rizika i benigne i maligne bolesti prostate, odnosno njihovo liječenje. Radikalna prostatektomija kao vrlo čest kirurški zahvat veže se uz mušku UI.

UI je veliko opterećenje za bolesnika, njegova liječnika i zdravstveni sustav u cjelini. Prema američkim studijama, ekonomski trošak liječenja UI kod muškaraca u SAD-u iznosi 3,8 milijarda dolara na godinu. U Njemačkoj je u 2002. godini ukupni trošak (direktni i indirektni) za oba spola za cjelokupni zdravstveni sustav bio 3,97 milijarda eura. Problematici UI treba pristupiti holistički. Potrebno je detaljno uzeti anamnezu, učiniti fizikalni pregled te ciljanu preporučenu dijagnostičku obradu kako bi se na najbolji mogući način za bolesnika, a i zdravstveni sustav, napravila strategija liječenja koja može biti konzervativna, medikamentna i kirurška.

Urinarna inkontinencija kod žena

Poznato je da čak 25 – 30% žena u starijoj životnoj dobi obolijeva od statičke inkontinencije mokraće.

Poremećaji mokrenja znatno umanjuju kvalitetu života žene i važan su javnozdravstveni problem koji utječe na fizičko i psihičko zdravlje žena. Naime, poznato je da čak 25 – 30% žena u starijoj životnoj dobi obolijeva od statičke inkontinencije mokraće (SIU). Velika epidemiološka studija u SAD-u pokazala je da umjerenu do tešku urinarnu inkontinenciju ima 7% žena u dobi od 20 do 39 godina, 17% u dobi od 40 do 59 godina, 23% u dobi od 60 do 79 godina i 32% žena starijih od 80 godina.

SIU nastaje zbog prirođenih ili stečenih oštećenja statike organa u maloj zdjelici s gubitkom anatomske potpore vezikouretralnom segmentu.

Za postavljanje dijagnoze prolapsa organa male zdjelice i urinarne inkontinencije važni su detaljna anamneza, ginekološki pregled, klinički testovi, cistometrija, cistoskopija i urodinamski testovi.

Liječenje urinarne inkontinencije može biti kirurško i konzervativno. Uspjeh liječenja ovisi o dobroj dijagnostici i dobro odabranom načinu liječenja (kirurškom ili konzervativnom). Suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima postiže se optimalan učinak liječenja i osigurava kvalitetan život pacijentica.

VEZANI SADRŽAJ > <