x
x

Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega

  29.01.2020.

Svjetlostanični karcinom bubrežnih stanica najčešći je oblik raka bubrega. Klinički je uglavnom asimptomatski, a samo se kod manjeg postotka bolesnika očituje hematurijom, tupom boli i palpabilnom masom u trbuhu.

Smjernice za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika s rakom bubrega

Najčešće se otkrije slučajno tijekom radioloških pregleda zbog nekoga drugog razloga.

Dijagnoza raka bubrega potvrđuje se patohistološkim nalazom nakon provedene dijagnostičke obrade.

Odluka o liječenju donosi se temeljem kliničke procjene stadija bolesti i drugih čimbenika rizika. Ovisno o tome, mogućnosti liječenja uključuju kirurški zahvat, sustavnu terapiju malim molekulama, imunoterapiju, kemoterapiju u odabranih bolesnika te palijativnu radioterapiju.

U čanku objavljenom u Liječničkom vjesniku predstavljene su kliničke upute radi standardizacije postupaka i kriterija postavljanja dijagnoze, liječenja i praćenja bolesnika s rakom bubrega u Republici Hrvatskoj.

Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Krešimir Dolić, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak

Liječ Vjesn 2019;141:336–342
https://doi.org/10.26800/LV-141-11-12-43

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Ibuxin RapidPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: