x
x

Sadašnje smjernice za zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom

  29.10.2013.

Unatoč konstantnoj borbi protiv moždanog udara u svijetu, on i dalje ostaje bitan zdravstveni problem. Iako je postignut velik napredak u liječenju moždanog udara primjenom aktivatora tkivnog plazminogena (tPA) u jedinicama za liječenje moždanog udara, prevencija ostaje najsnažnija strategija u liječenju te kompleksne bolesti.

Sadašnje smjernice za zbrinjavanje bolesnika s moždanim udarom
Najvažnije mjere prehospitalnog zbrinjavanja bolesnika s moždanim udarom uključuju pravovremeni transport u najbližu bolnicu, ako je moguće u jedinicu za zbrinjavanje moždanog udara, pažljivo snižavanje izrazito povišenog krvnog tlaka (> 220/120 mmHg) te suzdržavanje od davanja heparina i aspirina.

Moždani je udar heterogena i multifaktorijalna bolest uzrokovana kombinacijom vaskularnih čimbenika rizika, okoline i genetskih čimbenika. Na neke čimbenike rizika možemo utjecati, dok drugi ne ovise o nama.

Danas je naglasak stavljen na istraživanja genetskih čimbenika kao rizika za moždani udar. Ova istraživanja mogla bi dovesti do otkrića novih bioloških markera za prevenciju, dijagnostiku i alternativnu strategiju u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom. Ishemijski moždani udar mora se zbrinjavati kao hitno stanje. Najvažnije mjere prehospitalnog zbrinjavanja bolesnika s moždanim udarom uključuju pravovremeni transport u najbližu bolnicu, ako je moguće u jedinicu za zbrinjavanje moždanog udara, pažljivo snižavanje izrazito povišenog krvnog tlaka (> 220/120 mmHg) te suzdržavanje od davanja heparina i aspirina.

Intravenska tromboliza u trosatnom vremenskom prozoru jedino je odobreno liječenje, ali je vremenski ovisno. U slučaju teškog moždanog udara kod kojeg dolazi do okluzije velikih intrakranijalnih krvnih žila sve se češće izvodi zahvat mehaničke rekanalizacije. Kako bi se unaprijedila skrb za bolesnike s moždanim udarom u ruralnim i urbanim područjima gdje nema organiziranih jedinica za liječenje moždanog udara, korisno je uspostavljanje mreže za moždani udar koja funkcionira prema pravilima telemedicine i teleneurologije.

Vida Demarin 1, Sandra Morović 1, Tatjana Rundek 2
1 Aviva Medical Center, Department of Neurology, 10 000 Zagreb, Croatia
2 Department of Neurology, Miller School of Medicine, University of Miami,
CRB13, 1120 NW 14th Street, Miami, FL 33136, USA

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyAndol PROBisolex
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: