x
x

Utječe li depresivnost roditelja na razvoj depresije kod djece?

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  28.10.2015.

Prema studiji objavljenom u JAMA Psychiatry, preventivna kognitivno-bihevioralna terapija pokazala se učinkovitom u smanjenju budućih depresivnih epizoda u tinejdžera koji su bili pod visokim rizikom od razvoja depresije, ali samo ako nijedno od roditelja nije bilo depresivno na početku studije.

Utječe li depresivnost roditelja na razvoj depresije kod djece?

Adolescenti čiji su roditelji patili od depresije su pod povećanim rizikom za razvoj depresije. Kako bi se odredilo u kojoj mjeri kognitivno-bihevioralni program prevencije smanjuje incidenciju depresivnih epizoda kod adolescenata, provedeno je istraživanje nakon šest godina primjene programa. Uspoređeni su rezultati dobiveni primjenom prevencijskog programa u kombinaciji s uobičajenom brigom i rezultati dobiveni primjenom samo uobičajene brige. Kognitivno-bihevioralni program prevencije sastojao se od osmotjednih 90-minutnih grupnih terapija nakon kojih su uslijedile šestomjesečne terapije nastavljanja. Uobičajena briga odnosila se na bilo kakvu psihoterapiju započetu od strane obitelji. U studiju je uključeno ukupno 316 sudionika koji su imali između 13 i 17 godina pri uključivanju u studiju te koji su imali barem jednog roditelja s trenutačnim ili prošlim depresivnim epizodama, a sami u početku studije nisu pokazivali simptome depresije.

Nakon šestogodišnjeg praćenja, uspoređene grupe nisu se značajno razlikovale u udjelu ispitanika koji su imali depresivne epizode. Za ispitanike koji u početku studije nisu imali depresivnog roditelja, kognitivno-bihevioralni prevencijski program značajno je smanjio depresivne epizode – 53% u odnosu na 71% za uobičajenu brigu. Kod ispitanika koji su na početku studije imali depresivnog roditelja, nije bilo značajne razlike u odnosu na kontrolnu grupu u udjelu ispitanika koji su imali depresivne epizode.

Takvi rezultati pokazuju da je primjena prevencijskog programa korisna samo u adolescenata koji su pod velikim rizikom za razvoj depresije, a čiji roditelji ne pate od depresije. 

VEZANI SADRŽAJ > <