x
x

Komplicirano žalovanje – psihoterapija kao najbolji način liječenja

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  06.08.2016.

Ciljana psihoterapija umanjivala je simptome kompliciranog žalovanja te se pokazala boljom terapijskom opcijom od antidepresiva.

Komplicirano žalovanje – psihoterapija kao najbolji način liječenja

Komplicirano žalovanje karakterizirano je otežanim funkcioniranjem, prenaglašenim osjećajem krivnje i uvjerenjem da sreća više nije moguća, izbjegavanjem svega što osobu podsjeća na gubitak voljene osobe te suicidalnim mislima.

Cilj multicentričnog istraživanja provedenog u SAD-u bio je utvrditi učinkovitost ciljane psihoterapije kompliciranog žalovanja, odrediti pomaže li primjena citaloprama u postizanju optimalnog ishoda za pacijenta te ispitati učinkovitost isključive primjene citaloprama u liječenju (bez psihoterapije). U istraživanje je uključeno 395 odraslih osoba kod kojih je definirano komplicirano žalovanje (srednje vrijeme proteklo od gubitka voljene osobe bilo je 2,3 godine), a koje su nasumice podijeljene u grupe od kojih je prva liječena psihoterapijom (ukupno 16 sesija) specifičnom za navedenu dijagnozu, druga je liječena kombinacijom psihoterapije i citaloprama, treća samo citalopramom dok je četvrta grupa dobivala samo placebo. Otprilike dvije trećine pacijenata istovremeno je patilo od velikog depresivnog poremećaja.

Rezultati su pokazali da je psihoterapija karakteristična za komplicirano žalovanje bila značajno učinkovitija od placeba u postizanju općeg napredovanja u liječenju, ali isto se nije dokazalo za primjenu samog citaloprama. Kombinacija psihoterapije i citaloprama također nije bila značajno djelotvornija od same psihoterapije. U rješavanju suicidalnih ideja, sama psihoterapija pokazala se značajno učinkovitijom od placeba, a kombinacijsko liječenje bilo je djelotvornije od primjene samog citaloprama.

Kod pacijenata koji su nedavno izgubili bliske osobe trebalo bi ispitati postoje li simptomi kompliciranog žalovanja na osnovu kojih je moguće pretpostaviti problematičniji tijek od nekompliciranog žalovanja. Ukoliko su kod pacijenta prisutni takvi simptomi, specifična psihoterapija je najbolja opcija liječenja. Psihoterapija kompliciranog žalovanja obično traje 16 tjedana u kojima se prate osjećaj tuge, radi na novim ciljevima, prisjeća uspomena s preminulom osobom itd. Dodatak antidepresiva može biti opravdan i učinkovit samo ako su prisutni i depresivni simptomi odvojeni od žalovanja.

VEZANI SADRŽAJ > <