x
x

Konzumacija ribe povezana sa smanjenim rizikom za depresiju

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  13.10.2015.

Učestalo konzumiranje ribe povezano je sa smanjenim rizikom za nastanak depresije u populaciji Europljana, objavljeno je u časopisu Journal of Epidemiology and Community Health.

Konzumacija ribe povezana sa smanjenim rizikom za depresiju

Meta analiza 26 opservacijskih istraživanja provedenih na ukupno oko 150 000 ispitanika, pokazala je da su ispitanici kod kojih je zabilježena najveća konzumacija ribe imali 17 % niži rizik za depresiju u odnosu na ispitanike koji su konzumirali ribu u vrlo malim količinama. Obzirom na spol, analiza je pokazala značajno smanjenje rizika i za muškarce i za žene. Međutim, gledajući područje istraživanja, smanjenje rizika za depresiju je bilo značajno samo u europskim zemljama.

Autori istraživanja navode da su točni biološki mehanizmi kojima bi konzumacija ribe mogla pozitivno utjecati na smanjenje rizika za depresiju i dalje nepoznati. Omega-3 masne kiseline u ribi mogle bi imati utjecaj na serotoninergičku i dopaminergičku neurotransmisiju, a visoko kvalitetni proteini, vitamini i minerali bi mogli biti odgovorni za protektivni učinak.