x
x

Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju depresivnog bolesnika

  22.06.2015.

Depresivni poremećaji ne prepoznaju se u 50 % slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a više od 70 % nema odgovarajuće liječenje.

Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju depresivnog bolesnika
U Hrvatskoj je 2013. godine usuglašena sadašnja psihijatrijska praksa u Kliničkim smjernicama za liječenje depresije, koje moraju biti vrijedan alat i pomoć u boljem prepoznavanju i liječenju depresije.

Depresija je jedna od najčešćih bolesti suvremenog svijeta, ali i jedan od najstarijih poznatih mentalnih poremećaja i predstavlja jednu od najjačih duševnih patnji. Te nas činjenice kao liječnike obiteljske medicine obvezuju da na području prepoznavanja, dijagnostike i liječenja depresivnih bolesnika budemo maksimalno osposobljeni.

Depresivni poremećaji ne prepoznaju se u 50 % slučajeva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a više od 70 % nema odgovarajuće liječenje. Liječnici obiteljske medicine liječe većinu blagih i srednje teških epizoda depresije monoterapijom i psihoterapijskim suportom. Iako postoje tri mogućnosti izbora lijekova za liječenje depresije, liječnicima obiteljske medicine preporučuju se lijekovi iz prvog izbora jer imaju najbolji profil podnošljivosti i najmanje nuspojava. U Hrvatskoj je 2013. godine usuglašena sadašnja psihijatrijska praksa u Kliničkim smjernicama za liječenje depresije, koje moraju biti vrijedan alat i pomoć u boljem prepoznavanju i liječenju depresije.

Ivana Kelava

VEZANI SADRŽAJ > <