x
x

Većina antidepresiva neučinkovita u djece i adolescenata s depresijom

  David Čičić, dr. med.

  09.07.2016.

Velika većina antidepresiva je neučinkovita, a neki od njih mogu biti opasni u liječenju djece i adolescenata s velikim depresivnim poremećajem. Jedina iznimka mogao bi biti fluoksetin. Ovo su zaključne tvrdnje istraživanja štete i koristi antidepresiva u liječenju velikog depresivnog poremećaja kod djece i adolescenata objavljenog u časopisu Lancet.

Većina antidepresiva neučinkovita u djece i adolescenata s depresijom

Kada je farmakološka terapija potrebna, fluoksetin je lijek izbora jer je jedini pokazao učinkovitost superiornu upotrebi placeba. Fluoksetin je također pokazao bolju podnošljivost u usporedbi s duloksetinom i imipraminom. Bolesnici liječeni imipraminom, venlafaksinom i duloksetinom su češće prekidali liječenje zbog nuspojava u usporedbi s placebo skupinom.

Autori su proveli meta analizu 34 dvostruko slijepa, randomizirna, kontrolirana klinička istraživanja s ukupno 5260 bolesnika, a procijenjena je učinkovitost i podnošljivost 14 različitih antidepresiva.

Veliki depresivni poremećaj je jedan od najčešćih duševnih poremećaja djece i adoescenata, ali je pitanje farmakološkog liječenja i optimalnog izbora farmakološkog agensa i dalje kontroverzno.

VEZANI SADRŽAJ > <