x
x

Važnost pravovremene reakcije kod mentalnih poremećaja

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  29.01.2017.

Kontakt sa zdravstvenim stručnjakom smanjuje rizik od pojave depresije kod adolescenata koji imaju mentalne poremećaje i to i nakon tri godine od pojave prvih smetnji.

Važnost pravovremene reakcije kod mentalnih poremećaja
Ova studija pokazuje koliko je bitno potražiti pomoć na vrijeme i koliki dugoročni benefit donosi pravovremena reakcija. Svakako je bitno adolescentima omogućiti pristup stručnjacima za mentalno zdravlje.

U studiji objavljenoj u časopisu Lancet Psychiatry ispitano je 1200 adolescenata u dobi od 14 godina te ponovno u dobi od 17 godina. Četrnaestogodišnjaci koji su imali mentalne poremećaje, a koji nisu primili stručnu pomoć (bilo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili od psihijatra), imali su 7 puta veći rizik od razvoja kliničke depresije u dobi od 17 godina od onih koji su potražili stručnu pomoć.

Adolescenti koji tražili pomoć u dobi od 14 godina imali su sličnu učestalost simptoma depresije kao i oni koji nisu imali poremećaj mentalnog zdravlja.

Ova studija pokazuje koliko je bitno potražiti pomoć na vrijeme i koliki dugoročni benefit donosi pravovremena reakcija. Svakako je bitno adolescentima omogućiti pristup stručnjacima za mentalno zdravlje.

VEZANI SADRŽAJ > <