x
x

Korištenje antidepresiva u dječjoj populaciji je u porastu

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  17.03.2016.

Broj djece liječene antidepresivima je u porastu, prema istraživanju provedenom u pet zapadnjačkih zemalja objavljenom u časopisu European Neuropsychopharmacology.

Korištenje antidepresiva u dječjoj populaciji je u porastu

Broj djece liječene antidepresivima je u porastu, prema istraživanju provedenom u pet zapadnjačkih zemalja objavljenom u časopisu European Neuropsychopharmacology.

Nakon što su regulatorna tijela diljem svijeta 2004. godine izdala "black box" upozorenja o propisivanju selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SIPS) mlađima od 18 godina zbog povećanog rizika od suicidalnih misli i ponašanja, upotreba antidepresiva u toj populaciji naglo je pala.

Cilj istraživanja provedenog u Danskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u bio je provjeriti je li pad u propisivanju kontinuiran, odnosno ispitati učestalost korištenja antidepresiva u pacijenata do 19 godina starosti u razdoblju od 2005. do 2012. godine, koristeći regionalne i nacionalne baze podataka.

Prevalencija korištenja antidepresiva u mlađih osoba je u navedenom periodu najviše porasla u Danskoj (za 60,5%) i Ujedinjenom Kraljevstvu (54,4%), dok je najmanji porast zabilježen u Nizozemskoj (17,6%).  U posljednoj, 2012. godini, prevalencija korištenja antidepresiva u ispitivanim zemljama iznosila je: 1,6% (SAD), 1,1% (Ujedinjeno Kraljevstvo), 1,0% (Danska), 0,6% (Nizozemska), 0,5% (Njemačka).

Relativni porast propisivanja je bio najveći u populaciji 15-19 godina u Danskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, te u populaciji 10-14 godina u Nizozemskoj i SAD-u. U svim zemljama korištenje antidepresiva je bilo učestalije kod ženskog spola.

Najčešće propisivani antidepresivi bili su SIPS-i (citalopram, fluoksetin i sertralin), a u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu zabilježeno je i propisivanje tricikličkih antidepresiva u značajnoj mjeri. Neki od najčešće propisivanih antidepresiva nisu bili odobreni za upotrebu u dječjoj i adolescentskoj dobi u pojedinoj zemlji, npr. amitriptilin koji je propisivan u Njemačkoj i Nizozemskoj i bupropion koji je propisivan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Obzirom da ne postoje dokazi o značajnom povećanju incidencije mentalnih bolesti u djece posljednjih godina, autori ističu da razlozi za povećano propisivanje nisu jasni. Moguće objašnjenje zabilježenog porasta je ograničena dostupnost psihoterapeutskih usluga ili očekivano brže postizanje terapijskog cilja od strane pacijenata i liječnika.