x
x

Sinaptogeneza, plastičnost i učenje tijekom djetinjstva i adolescencije

  29.03.2019.

Neurobiološki mehanizmi učenja i pamćenja vezani su uz molekularne promjene koje mijenjaju snagu pojedinačnih sinapsi. U kori velikoga mozga to se događa na ekscitacijskim glutamatergičkim sinapsama smještenim na dendritičkim trnovima piramidnih (projekcijskih) neurona.

Sinaptogeneza, plastičnost i učenje tijekom djetinjstva i adolescencije
Iako je genetska predispozicija neophodna za oblikovanje neuralnih krugova, psihosocijalno okruženje tijekom djetinjstva i adolescencije mijenja samu strukturu neuralne mreže te je ključan čimbenik koji određuje konačni kognitivni ishod.

Arhitektonika neuralne mreže, tj. način na koji su neuroni međusobno sinaptički povezani, u odrasloj je dobi izuzetno stabilna, a biološki kapaciteti za učenje i pamćenje određeni su kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima strukture kortikalne neuralne mreže, odnosno raznolikošću i brojnošću te distribucijom sinaptičkih spojeva. Ova arhitektonika neuralne mreže jedinstvena je za svaku osobu i oblikuje se tijekom djetinjstva i adolescencije kroz složenu interakciju genetskih i okolinskih čimbenika.

Tijekom postnatalnog razvoja neuralna aktivnost, koja nastaje kao posljedica stimulacije iz okoline, modulira molekularnu strukturu sinapsi koje se nalaze na dendritičkim trnovima, jednakim mehanizmom kao tijekom procesa učenja i zapamćivanja u odrasloj dobi. Međutim, u kori velikoga mozga čovjeka za vrijeme razvoja stvara se približno dva puta više od potrebnog broja sinaptičkih spojeva. Prekomjerne sinapse se u određenom trenutku djetinjstva i/ili adolescencije počinju odstranjivati da bi se tijekom trećeg desetljeća života njihov broj ustalio. Stoga edukacija, psihološko, socijalno i emotivno okruženje kojemu smo izloženi tijekom djetinjstva i adolescencije određuje koje sinapse će ostati, a koje će se odstraniti iz neuralne mreže, tj. određuje konačne kvalitativne i kvantitativne kapacitete neuralne mreže.

U posljednjih desetak godina sve je veći broj istraživanja o utjecaju okoline na konačnu arhitektoniku neuralnih krugova uključenih primarno u procese učenja i pamćenja, u kojima je jasno ukazana važnost kognitivne aktivnosti u prvim godinama života, emocionalnih poticaja tijekom djetinjstva, ali i negativan utjecaj psihoaktivnih tvari (primjerice kanabisa) tijekom adolescencije. Poseban naglasak ovih istraživanja je na maturaciji veza između viših asocijativnih područja frontalnoga režnja i hipokampalnoamigdaloidnog kompleksa, koje karakterizira pojava vrlo ranih funkcionalnih krugova, ali i produžen razvoj i plastičnost sve do postadolescentnog razdoblja.

Iako je genetska predispozicija neophodna za oblikovanje neuralnih krugova, psihosocijalno okruženje tijekom djetinjstva i adolescencije mijenja samu strukturu neuralne mreže te je ključan čimbenik koji određuje konačni kognitivni ishod.

Zdravko Petanjek, Ana Hladnik

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoBisolexIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: